Till innehåll på sidan

Nationell övningsplan : en strategi för tvärsektoriella övningar inom området samhällsskydd och beredskap

Nationell övningsplan : en strategi för tvärsektoriella övningar inom området samhällsskydd och beredskap

Detaljer

Publikationsnummer
MSB417
ISBN-nummer
978-91-7383-244-1
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
20 s. : ill.
Pris
0 kronor
En strategi har utvecklats för tvärsektoriella övningar på nationell och på regional nivå inom området samhällsskydd och beredskap. Strategin är övergripande och beskriver endast förutsättningar och tillvägagångssätt som bedöms vara gemensamma för de myndigheter som berörs. Strategin ska fungera som ett sammanhållande koncept inom vilket sektorsspecifika övningsstrategier ska kunna rymmas. Strategin syftar till att underlätta inriktning och samordning av övningar så att dessa bidrar till att utveckla samhällets krisberedskapsförmåga. Strategin syftar också till att underlätta inriktning och samordning av övningar inom EU och internationellt som svenska myndigheter deltar i. I strategin betonas behovet av växelverkan mellan samverkansövningar och sektorövningar så att effekterna av dessa förstärker varandra och tillsammans utvecklar samhällets krisberedskapsförmåga. För att uppnå denna ömsesidiga effekt måste övningarna utvärderas så att resultaten går att följa upp. Strategin ligger till grund för årliga mer detaljerade inriktningar och för långsiktiga inriktningar av tvärsektoriella övningar på nationell och på regional nivå.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan