Till innehåll på sidan

MSB:s arbete med äldres säkerhet

MSB:s arbete med äldres säkerhet

Detaljer

Publikationsnummer
MSB668
ISBN-nummer
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
2 bl. : ill.
Pris
0 kronor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har som en av sina uppgifter att arbeta olycksförebyggande och stödja det nationella och lokala säkerhetsarbetet som syftar till att minska olyckor och skador bland äldre. Äldre personer, 65 +, är överrepresenterade i skadestatistiken. Den enskilt största skadehändelsen är fallolyckan och antalet skador till följd av fallolyckor väntas öka de närmaste åren bland annat på grund av den demografiska utvecklingen. Genom att finansiera och initiera forskning om olyckor som drabbar äldre kan vi förse kommuner, landsting, organisationer, anhöriga mfl med olika typer av skadeförebyggande åtgärder. Vi följer olycksoch skadeutvecklingen över tid samt forskningen på området. MSB tar fram och sprider handböcker, informationsmaterial, filmer, checklistor, faktablad med mera om säkerhet och trygghet. MSB samarbetar också med andra myndigheter på nationell nivå inom området trygghet och säkerhet.

Senast granskad: 31 januari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan