Till innehåll på sidan

Modellering och mätning avseende informationssäkerhet : en populärvetenskaplig sammanfattning av projektet COINS

Modellering och mätning avseende informationssäkerhet : en populärvetenskaplig sammanfattning av projektet COINS

Detaljer

Publikationsnummer
MSB334
ISBN-nummer
978-91-7383-178-9
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
10 s.
Pris
0 kronor
Att uppnå en lämplig nivå avseende informationssäkerhet är en svår uppgift. Inom projektet COntrolled INformation Security (COINS) har ett antal modeller skapats. Syftet med modellerna är att visa hur informationssäkerhet kommuniceras inom organisationer. Från modellerna går det också att skapa en bild av arbetet med informationssäkerhet inom organisationer. För att utvärdera modellerna genomfördes dokumentstudier och ett flertal intervjuer vid en svensk myndighet. Baserat på modellerna genomfördes beräkningar som visar vilket fokus den studerade myndigheten har för sitt arbete med informationssäkerhet. Från intervjuerna drogs slutsatser om hur arbetet med informationssäkerhet på den studerade myndigheten utvecklades under projektets gång. Denna rapport presenterar en översikt av vad som har gjorts inom COINS. De rapporter som har producerats finns tillgängliga på hemsidorna www.foi.se/coins och https://secprj.dsv.su.se/coins.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan