Till innehåll på sidan

Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete : ett stöd för dig som arbetar med informationssäkerhet

Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete : ett stöd för dig som arbetar med informationssäkerhet

Detaljer

Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete : ett stöd för dig som arbetar med informationssäkerhet
Publikationsnummer
MSB1170–Februari2018
ISBN-nummer
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
1 bl.
Pris
0 kronor
I februari 2018 lanserade MSB en ny version av metodstödet för systematiskt informationssäkerhetsarbete på Informationssäkerhet.se. Den nya versionen mer kortfattad och praktiskt inriktad och vänder sig precis som den tidigare versionen till organisationer inom alla sektorer. Det riktar sig till den som arbetar med informationssäkerhet i en organisation, oavsett storlek och verksamhetsområde. Det är avsett att kunna användas i både organisationer som står i startgroparna för att införa ett systematiskt arbetssätt för informationssäkerhet, och i organisationer som redan har kommit en bit på väg. Metodstödet finns på Informationssäkerhet.se. Liksom den tidigare versionen bygger den nya versionen på standarden SS-EN ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet.

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan