Till innehåll på sidan

LUPP för ledning och uppföljning av räddningsinsatser : en del i RIB – Resurser och Integrerat Beslutsstöd

LUPP för ledning och uppföljning av räddningsinsatser : en del i RIB – Resurser och Integrerat Beslutsstöd

Detaljer

LUPP för ledning och uppföljning av räddningsinsatser : en del i RIB – Resurser och Integrerat Beslutsstöd
Publikationsnummer
MSB
ISBN-nummer
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
LUPP är ett program för ledning och uppföljning av räddningsinsatser. LUPPs primära syfte är att tillhandahålla ett verktyg för dokumentation av händelseförloppet vid en räddningsinsats och förse beslutsfattare med korrekt, relevant och tillförlitlig information, vilket leder till bättre beslut och effektivare räddningstjänstarbete.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan