Till innehåll på sidan

Kontinuitetshantering för samhällsviktig verksamhet : en lathund riktad till dig som ska driva arbetet i din organisation

Detaljer

Kontinuitetshantering för samhällsviktig verksamhet : en lathund riktad till dig som ska driva arbetet i din organisation
Publikationsnummer
MSB1406–juni2019
ISBN-nummer
978-91-7383-955-6
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
21 bl. : ill.
Pris
0 kronor
Det här metodstödet vänder sig till dig som ska införa kontinuitetshantering för samhällsviktig verksamhet i din organisation. Materialet är i första hand tänkt som ett stöd vid införande av arbete med kontinuitetshantering, inte som ett presentationsunderlag. Syftet är att ge stöd – en lathund – som bygger på valda delar ur Vägledning för kontinuitetshantering, SS 22304:2014. Den är i sin tur baserad på standarden ISO 22301 Samhällssäkerhet – Ledningssystem för kontinuitet.

Senast granskad: 26 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan