Till innehåll på sidan

Konspirationsteorier och covid-19 : mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning

Konspirationsteorier och covid-19 : mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning

Detaljer

Konspirationsteorier och covid-19 : mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning
Publikationsnummer
MSB1745
ISBN-nummer
978-91-7927-135-0
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
83 s.
Pris
0 kronor
Covid-19 pandemin har blottat kunskapens sårbarhet i kristid. För att förklara för människor varför krisen händer, men också i avsikt att medvetet manipulera oss har sedan pandemin började 2020 olika konspiratoriska meningsskapande berättelser spridits. WHO talar om en ”infodemi”, en viral spridning av missledande information – som gör det svårare för människor att förstå sjukdomens allvar och vad som behövs för att bekämpa den. Konspirationsteorier om virusets ursprung och spridning, sjuklighet och dödlighet, de politiska motåtgärderna, den folkhälsovetenskapliga expertisen och i synnerhet vaccinationen har påverkat och polariserat opinionen. Konspiratoriska föreställningar om att pandemin i verklighet inte finns eller är ett medel för att upprätthålla en global diktatur sår split och underminerar den samhälleliga och mellanmänskliga tilltron. Konspirationsteorier utgör ett allvarligt hot mot den svenska demokratin genom att avvisa eller misstänkliggöra expertkunskap och statliga aktörer och genom att skynda på radikaliseringsprocesser. De bereder även mark för främmande makts informationspåverkan riktad mot Sverige. Utan tvekan behöver ökad kunskap om konspirationsteorier ingå i den psykologiska försvarsförmågan.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 23 april 2021

Till toppen av sidan