Till innehåll på sidan

Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Detaljer

Publikationsnummer
MSB474
ISBN-nummer
978-91-7383-657-9
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
263 s.
Pris
250 kronor
Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor vänder sig till dig som arbetar med tillsyn i kommunen, till dig som ska bli tillsynsförrättare och till dig som vill lära dig mer om tillsyn. Boken ger stöd vid planering, prioritering och genomförande av tillsyn och genom konkreta exempel inspirerar den till att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och de enskilda tillsynsbesöken. Att bedöma vad som är ett skäligt brandskydd kan vara problematiskt. Boken föreslår ett arbetssätt som hjälper dig i bedömningen om brandskyddet ska anses vara skäligt och ger stöd i vilka krav på åtgärder som är möjliga att ställa. Du får även stöd i hur du dokumenterar dina bedömningar i form av tjänsteanteckningar och hur du formulerar juridiskt hållbara förelägganden. Författarna hoppas kunna underlätta för dig att ta dig an en komplex men betydelsefull uppgift, bidra till en mer effektiv och rättssäker tillsyn, men också att öka förståelsen generellt för tillsynsförrättarens roll.

Senast granskad: 9 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan