Till innehåll på sidan

Kemkoordinaterna : ett stöd i kemikaliefrågor

Kemkoordinaterna : ett stöd i kemikaliefrågor

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0192
ISBN-nummer
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
4 s.
Pris
0 kronor
MSB har avtal med ett antal kommuner om att det i kommunen ska finnas en
kemkoordinator. Varje kemkoordinator har ansvar för ett visst geografiskt område
och bör ha minst en kontakt per år med varje räddningstjänst eller förbund i sin
region.
Kemkoordinatorernas viktigaste uppgifter är att verka för en höjning av
kunskaperna om riskerna vid kemikaliehantering och om de åtgärder som bör vidtas
vid kemikalieolyckor. De ska även vara initiativtagare till övningar, möten och
säkerhetshöjande aktiviteter och informera om samt vara kontaktperson i
kemberedskapsfrågor i övrigt

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan