Till innehåll på sidan

Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext : ideologisk kontinuitet eller förändring?

Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext : ideologisk kontinuitet eller förändring?

Detaljer

Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext : ideologisk kontinuitet eller förändring?
Publikationsnummer
MSB1188
ISBN-nummer
978-91-7383-810-8
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
70 s.
Pris
0 kronor
Forskningen om Muslimska brödraskapet (MB) och islamisk aktivism har under senare år vuxit i omfattning. Globaliseringen har inneburit att det flyt-tat MB-associerade aktivister till olika delar av världen där de byggt upp lo-kalt präglade verksamheter. Givet att MB är en rörelse med ambitioner att förändra individers, samhällens och staters syn på sig själva och hur sam-hället ska styras, finns ett intresse av att veta mer om vad MB-associerade organisationers verksamhet innebär för Sverige. Innehållet i rapporten ska ses som en del i en större forskningsgärning att bidra med kunskap om vilka uttryck islamisk aktivism tar sig i Sverige och andra europeiska länder. Ef-tersom det är frågan om ett komplext ämne bör innehållet betraktas som ett forskningsområde under utveckling.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan