Till innehåll på sidan

IoT-relaterade risker : begrepp och kategorisering

IoT-relaterade risker : begrepp och kategorisering

Detaljer

IoT-relaterade risker : begrepp och kategorisering
Publikationsnummer
MSB1248–juni2018
ISBN-nummer
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
IoT, eller sakernas internet, för med sig stora möjligheter men innebär också risker. Dessa risker behöver tydliggöras för att kunna identifiera relevanta åtgärder. Även begreppsanvändningen behöver ensas. Detta faktablad presenterar ett antal begrepp och deras definitioner samt kategoriserar olika risker på en övergripande nivå.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan