Till innehåll på sidan

Insatsverksamheten 2018

Insatsverksamheten 2018

Detaljer

Insatsverksamheten 2018
Publikationsnummer
MSB1356
ISBN-nummer
978-91-7383-923-5
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
52 s. : ill.
Pris
0 kronor
För MSB:s del har det varit ett intensivt år både vad gäller internationell och nationell insatsverksamhet. MSB har under 2018 bedrivit 122 internationella biståndsinsatser i 41 länder, varav ett flertal insatser härrört årets mest omfattande humanitära kriser som pågått under längre tid. Detta gäller till exempel den våldsamma konflikten i Nigeria med miljontals människor som är i behov av humanitärt stöd, de förvärrade stridigheterna i Centralafrikanska republiken (CAR), den humanitära krisen i Demokratiska Republiken Kongo (DRC), liksom inbördeskriget i Sydsudan som orsakat stora flyktingströmmar till grannländer som DRC, Uganda, Sudan, och CAR. MSB har även stöttat den pågående fredsprocessen i Colombia samt bistått i responsen kopplad till de eskalerande konflikterna och hungersnöden i Jemen och i den fortsatta hanteringen av flyktingkrisen i Bangladesh med anledning av flykten av Rohingyas från Myanmar (Burma). Kostnaderna för MSB:s internationella biståndsverksamhet uppgick under året till 149,1 mnkr och täcks av extern finansiering i enlighet med MSB:s instruktion. Därtill har MSB genomfört 91 nationella insatser i Sverige.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan