Till innehåll på sidan

Informationssäkerhet : trender 2015

Informationssäkerhet : trender 2015

Detaljer

Publikationsnummer
MSB779
ISBN-nummer
978-91-7383-509-1
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
67 s. : ill
Pris
0 kronor
Utvecklingen av informationsteknologi skapar nationella och globala utmaningar och nya möjligheter. Utvecklingen utmanar många traditionella idéer och har medfört nya former av interaktion mellan människor. Men förändringarna gör även att samhället blir mer sårbart och skapar därigenom mycket stora säkerhetsutmaningar. Försvarsberedningen uppger i sin rapport från 2013, Vägval i en globaliserad värld (Ds 2013:33), att sårbarheterna som uppstår i dagens globala it-system är, och inom överskådlig tid kommer att vara, en av de mest komplexa frågorna. Försvarsberedningen betonar i sin rapport från 2014 Försvaret av Sverige (Ds 2014:20) att det finns ett fortsatt behov av att se på möjligheterna att fortsatt stärka it-robustheten i samhället och analysera behovet av att utveckla cyberförmågor. I den rapport som Riksrevisonen lämnat (RiR 2014:23) blir bilden än tydligare av de utmaningar som samhället står inför. Den allt mer oförutsägbara och komplexa utvecklingen förstärker behovet av en väl fungerande och allsidig analys av omvärldsutvecklingen. Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Myndigheten för samhällskydd och beredskap samt Rikskriminalpolisen har därför gemensamt tagit fram denna trendrapport som ett underlag för fortsatt stöd i det säkerhetsarbete som måste bedrivas i alla delar av samhället.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan