Till innehåll på sidan

Handbok i kommunal krisberedskap : 2. Kommunala verksamheter, räddningstjänst

Handbok i kommunal krisberedskap : 2. Kommunala verksamheter, räddningstjänst

Detaljer

Handbok i kommunal krisberedskap : 2. Kommunala verksamheter, räddningstjänst
Publikationsnummer
MSB1574
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
7 s. : ill.
Pris
0 kronor
Kommunen ska bedriva räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Vissa statliga myndigheter har även i uppdrag att bedriva statlig räddningstjänst. Kommunens ansvar enligt LSO innebär att kommunen dels ska bedriva operativ räddningstjänstverksamhet, dels brand- och olycksförebyggande arbete. Begreppet räddningstjänst i detta kapitel syftar på räddningstjänsten som verksamhet. Räddningstjänsten som organisation beskrivs som kommunens organisation för räddningstjänst.

Senast granskad: 12 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan