Till innehåll på sidan

Handbok för ras-, skred- och slamströmsolycka

Handbok för ras-, skred- och slamströmsolycka

Detaljer

Publikationsnummer
MSB632–september2014
ISBN-nummer
978-91-7383-403-2
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
227 s. : ill.
Pris
0 kronor
Materialet består av den insatsmetodik och kunskapshöjande information som räddningstjänsten behöver för att hantera ras-, skred- och slamströmsolyckor på ett säkert och effektivt sätt. Insatsmetodiken täcker det räddningsoperativa arbetet under hela insatsskedet vid en ras- och skredolycka, från uppstart vid larm till avslutning av räddningstjänst. Den täcker även det förberedande arbete som krävs för att man överhuvudtaget ska kunna tillämpa insatsmetodiken vid en olycka. Metodiken är skapad för ras och skred i naturlig miljö, men valda delar går också att tillämpa på andra typer av ras, som till exempel schaktras. Materialet är en sorts verktygslåda som samlar så kallade ”good practices”, alltså metoder som visat sig vara effektiva. Vid en olycka ska räddningsledaren tillämpa de delar av materialet som bäst svarar mot scenariot i fråga och dess unika skadeplatsfaktorer.

Senast granskad: 20 januari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan