Till innehåll på sidan

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar : faktablad

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar : faktablad

Detaljer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar : faktablad
Publikationsnummer
MSB843–mars2019
ISBN-nummer
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
2s.
Pris
0 kronor
MSB:s projekt Ledning och samverkan har tagit fram en strategisk plan för implementering av gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Projektet är därmed avslutat, och nu inleds arbetet med att implementera de gemensamma grunderna. Planen ger en riktning för vad som ska uppnås på kort och lång sikt.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan