Till innehåll på sidan

Tillsatsmedel för skogsbränder : miljöbedömning och släckeffektivitet

Tillsatsmedel för skogsbränder : miljöbedömning och släckeffektivitet

Detaljer

Publikationsnummer
MSB1786
ISBN-nummer
978-91-7927-160-2
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
72 s.
Pris
0 kronor
Till följd av pågående klimatförändringar förväntas skogsbränder världen över att öka. Att enbart använda vatten som släckinsats är inte alltid tillräckligt effektivt för att begränsa skogsbränders omfattning. Detta innebär att användning av tillsatsmedel är nödvändigt för att kunna släcka skogsbränder och värdet i att använda tillstasmedel är det räddade ekonomiska värdet. Användningen av tillsatsmedel ger den bästa effekten ur ett totalt miljöperspektiv om det är rätt använt och rätt tillsatsmedel med minimal påverkan på miljön. När det gäller det släcktekniska och hur man genomför släckning av skogsbränder så hänvisas läsaren till MSB:s rapport Vägledning i skogsbrandsläckning, 2:a utgåvan 2020. De metoder och släckmedel som används ska uppfylla de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken, dvs bästa möjliga teknik ska användas och den minst skadliga produkten ska väljas enligt produktvalsprincipen. X-fog och FSIDefend har ingått i utvärderingen.

Senast granskad: 12 maj 2021

Till toppen av sidan