Till innehåll på sidan

Förvaring av explosiva varor : handbok : juni 2012

Förvaring av explosiva varor : handbok : juni 2012

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0178-10
ISBN-nummer
978-91-7383-086-7
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
45 s. : ill.
Pris
0 kronor
Hanteringen av explosiva varor är, och har alltid varit, hårt reglerad i alla länder. Detta gäller även Sverige. Alla explosiva varor ska godkännas, vissa inom EU genom CE-märkning och övriga inom Sverige genom beslut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. All hantering kräver tillstånd, i vissa fall av kommunen, i andra fall av MSB. Denna handbok ansluter till MSB:s föreskrifter (MSBFS 2010:5) med allmänna råd om förvaring av explosiva varor. Den är främst avsedd för brukare som vill veta vad som gäller, men kan med fördel även användas av tillståndsmyndigheterna och tillsynsmyndigheterna. Grundtexten för handboken är föreskriftstexten med allmänna råd. Handbokstext har tillfogats som ytterligare upplysning, vägledning och utbildning. Om det skulle förekomma någon avvikelse är det alltid föreskrifternas originaltext som gäller. Detta är viktigt för myndigheterna att tänka på till exempel vid förelägganden, så att hänvisningarna görs till föreskrifternas paragrafer och inte till handbokens sidor.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan