Till innehåll på sidan

Förvaring av explosiva varor : handbok : augusti 2010

Förvaring av explosiva varor : handbok : augusti 2010

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0178
ISBN-nummer
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
45 s. : ill.
Pris
0 kronor
Hanteringen av explosiva varor är, och har alltid varit, hårt
reglerad i alla länder. Detta gäller även Sverige. Alla explosiva varor ska
godkännas, vissa inom EU genom CE-märkning och övriga inom Sverige genom beslut
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Nästan all hantering kräver
tillstånd, i vissa fall av kommunen, i vissa fall av MSB. Denna handbok ansluter
till MSB:s föreskrifter (MSBFS 2010:5) med allmänna råd om förvaring av
explosiva varor. Den är främst avsedd för brukare som vill veta vad som gäller,
men kan med fördel även användas av tillståndsmyndigheterna och
tillsynsmyndigheterna. Grundtexten för handboken är föreskriftstexten med
allmänna råd. Handbokstext har tillfogats som ytterligare upplysning, vägledning
och utbildning. Om det skulle förekomma någon avvikelse är det alltid
föreskrifternas originaltext som gäller. Detta är viktigt för myndigheterna att
tänka på till exempel vid förelägganden, så att hänvisningarna görs till
föreskrifternas paragrafer och inte till handbokens sidor.

Senast granskad: 7 augusti 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan