Till innehåll på sidan

EU-lagret : MSB stärker EU:s arbete för fred och säkerhet

EU-lagret : MSB stärker EU:s arbete för fred och säkerhet

Detaljer

EU-lagret : MSB stärker EU:s arbete för fred och säkerhet
Publikationsnummer
MSB1239–juni2018
ISBN-nummer
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
4 s. : ill.
Pris
0 kronor
MSB köper in, lagerhåller och transporterar materiel till, från och mellan de civila krisinsatser som EU bedriver runt om i världen. Myndigheten sköter också underhållet av den utrustning som används i insatserna och utvecklar ett IT-system för materielhanteringen. Så småningom kan IT-systemet också komma att omfatta moduler för inköp, HR och projektledning. EU:s civila krisinsatser ska bidra till att bemöta externa konflikter och kriser och skydda unionen och dess medborgare. Det kan till exempel handla om att stärka ett lands kapacitet inom polisväsendet och andra delar av rättsstaten eller förebygga konflikter via observationsinsatser och stödja en hållbar fred.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan