Till innehåll på sidan

Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst – ELS : kortversion

Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst – ELS : kortversion

Detaljer

Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst – ELS : kortversion
Publikationsnummer
MSB1795
ISBN-nummer
978-91-7927-206-7
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
27 s.
Pris
0 kronor
Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS) är ett normerande dokument (i denna text angivet som grunddokumentet) som ska bidra till utveckling av svensk kommunal räddningstjänsts förmåga att leda och genomföra effektiva räddningsinsatser. Innehållet i dokumentet spänner över ett stort antal delar och de behandlas i mycket varierande omfattning. Ambitionen har varit att samman-ställa och binda samman tidigare litteratur om räddningsledning, att vidareutveckla tidigare publicerat material där ny kunskap tillkommit samt att utveckla nytt material där vi sett behov av detta. Innehållet i denna kortversion speglar inte grunddokumentet fullständigt då det finns flera delar som har utelämnats för att hålla nere omfattningen. Risken med en kortversion är att läsaren inte tar sig tid till att läsa ELS i sin helhet. För att kunna ta till sig det enhetliga ledningssystemet krävs därför läsning i grunddokumentet. Ambitionen med kortversionen har i stället varit att skapa en text för att underlätta att ta till sig huvuddragen i ELS eftersom kortversionen riktar sig mot en bredare målgrupp än grunddokumentet. Därmed saknas de bakomliggande resonemangen i kortversionen. I samtliga delar finns dock den fördjupande texten i grunddokumentet. Av läsbarhetsskäl hänvisas inte till grunddokumentet i kortversionen.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 22 juni 2021

Till toppen av sidan