Till innehåll på sidan

ADR-S 2021 : Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng

ADR-S 2021 : Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng

Detaljer

ADR-S 2021 : Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng
Publikationsnummer
MSB1618
ISBN-nummer
978-91-7927-058-2
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
1324 s.
Pris
855 kronor
Nya föreskrifter. Föreskrifterna i ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg. Versionerna ADR-S 2019 (MSBFS 2018:5), respektive RID-S 2019 (MSBFS 2018:6) gäller fortfarande under en övergångstid fram till 2021-06-30.

Ett exemplar av publikationen kostar 855 kronor.

Beställ ADR-S 2021 på nj.se

0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 22 januari 2021

Till toppen av sidan