Till innehåll på sidan

Personuppgiftsbehandling med anledning av sms-utskicket 14 december

Under måndagen den 14 december genomförs ett SMS-utskick med information från Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att följa de nya skärpta råden för att begränsa spridningen av covid-19.

Din teleoperatör har hjälpt till genom att skicka sms:et till samtliga abonnenter i operatörens abonnentregister.   

Folkhälsomyndigheten och MSB ansvarar för själva informationen i sms:et, men har inte tillgång till dina personuppgifter eller ditt telefonnummer i samband med utskicket.

Det är din teleoperatör som ansvarar för att hantera dina personuppgifter och ditt telefonnummer i samband med sms-utskicket.

För att få veta hur din teleoperatör behandlat dina uppgifter i samband med utskicket av sms:et hänvisar vi till respektive operatör.

Myndigheternas personuppgiftsbehandling

Folkhälsomyndigheten och MSB ansvarar bara för hur dina personuppgifter behandlas om du besöker myndigheternas webbplatser. Den rättsliga grunden för behandlingen på webbplatserna är att den är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse, att informera dig om att följa de nya skärpta föreskrifterna och allmänna råden för att begränsa spridningen av covid-19.

Du kan vända dig till MSB och Folkhälsomyndigheten för att få information om hur myndigheterna behandlat dina personuppgifter om du besökt våra webbplatser.

Du kan begära att få en kopia av de personuppgifter som myndigheterna behandlat om dig om du besökt någon av våra webbplatser. Om du anser att personuppgifter som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade. När myndigheter behandlar personuppgifter för utföra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du anser att myndigheterna har behandlat dina personuppgifter felaktigt har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Du kan kontakta MSB:s dataskyddsombud via myndighetens växeltelefonnummer eller via e-postadressen dso@msb.se.

Du kan kontakta Folkhälsomyndighetens dataskyddsombud via myndighetens växeltelefonnummer eller via e-postadressen dataskyddsombud@folkhalsomyndigheten.se.

Senast granskad: 14 december 2020

Till toppen av sidan