Till innehåll på sidan

Remiss: Anvisningar för nummersättning i Rakel

Välkommen att lämna synpunkter på remissen Anvisningar för nummersättning i Rakel.

Remisstid

Den här remissen pågår till 30 september.

Syftet med anvisningen är att utifrån ett nationellt, regionalt och lokalt behov, beskriva hur nummersättning sker av enheter och talgrupper för räddningstjänsten. Nomenklatur och syn på ledning av räddningstjänst utgår från Handbok, ”Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst MSB 1794”.
Målet är att skapa en enhetlig nummerstruktur med gemensam nomenklatur och enhetliga benämningar för räddningstjänster på såväl nationell som regional och lokal nivå. Dokumentet är anpassat till den nya lagstiftningen och riktlinjerna i enlighet med ELS.

Dokumentet ska tillsammans med MSB: s övriga dokument om kommunikationsplanering, nummersättning och nationella riktlinjer för samverkan vara ett stöd i samband med kommunikationsplanering.
Du ges nu möjlighet att läsa igenom och lämna kommentarer på den bifogade remissutgåvan. 

Remiss Anvisningar för nummersättning i Rakel

Svara på remissen

Du ges nu möjlighet att läsa igenom och lämna kommentarer på den bifogade remissutgåvan. Vi vill uppmärksamma er på att stilmall, layout, grafisk profil och tillgänglighetsanpassning inte är klara i anvisningens nuvarande form, det estetiska hanteras efter remissrundan.

Efter remissomgången kommer anvisningen att publiceras på www.msb.se.
Mycket arbete är nedlagt med anvisningen och det är viktigt för oss att vi får ta del av era kunskaper och erfarenheter samt synpunkter på anvisningen. Vi ber er därför läsa bifogad anvisningen och återsända den med era kommentarer, före den 2022-09-30.
Lämna helst dina synpunkter direkt i Adobefilen om detta inte är möjligt kan en Word-fil erhållas från genom ett mejl till metod-teknik@msb.se.
Skicka svaret via e-post till MSB, registrator@msb.se med en kopia till metod-teknik@msb.se

Senast granskad: 14 september 2022

Till toppen av sidan