Till innehåll på sidan

Pågående regeringsuppdrag

Varje år får MSB i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor. Här hittar du regeringsuppdrag som vi arbetar med just nu.

Vissa regeringsuppdrag återkommer årligen, dessa återfinns i regleringsbrevet.

Regleringsbrev 2019

Analysera och föreslå åtgärder för att stödja kommunernas inrättande av räddningsvärn

Uppdraget ska redovisas senast den 29 november 2019.

Regeringens uppdragsbeskrivning till MSB

Identifiera särskilda riskområden

MSB ska tillsammans med Statens geotekniska institut, identifiera områden i Sverige där det finns risk för klimatrelaterade ras, skred, erosion och översvämningar.

Uppdraget innebär också att beskriva sannolikhet och samhällsekonomiska konsekvenser.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2021.

Regeringens pressmeddelande om klimatrelaterade händelser

Förbereda för cyberförsvarscentrum

Tillsammans med Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen att förbereda ett nationellt cybersäkerhetscenter som kan komma igång under 2020.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 december 2019.

Regeringsuppdrag för inrättandet av ett nationellt cybersäkerhetscenter

Utbilda andra myndigheter och offentlig sektor

Riktade utbildningsinsatser till statliga myndigheter, kommuner och landsting för att höja nivån på informationssäkerhetsarbetet i offentlig sektor. MSB ska även vid behov särskilt utveckla stöd till mindre myndigheter.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2021.

Uppdrag till MSB att genomföra riktade utbildningsinsatser på informationssäkerhetsområdet till offentlig sektor

Strukturera informationssäkerhetsarbetet

MSB ska ta fram en struktur för uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen, det vill säga, statliga myndigheter, kommuner och landsting. Uppföljningsstrukturen ska även möjliggöra en samlad bedömning om nivån på det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen, och kunna lanseras under 2020.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2021.

Uppdrag till MSB att ta fram en struktur för uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen

Senast granskad: 1 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan