Till innehåll på sidan

MSB:s yttranden över remisser från regeringen

Regeringens olika departement skickar förslag till nya eller ändrade regler till myndigheterna för att de ska få möjlighet att kommentera och ha synpunkter på förslagen. Här finner du MSB:s svar på regeringens remisser.

MSB lämnar remissvar på exempelvis betänkanden, utredningar och förslag inom många olika ämnesområden.

Svar på remisser där MSB inte har haft några synpunkter är inte publicerade. Svar på remisser från andra organisationer än regeringen publiceras inte heller. Kontakta MSB:s registratur om du inte hittar det du söker här.

Remissvar till regeringen från MSB

Senast granskad: 5 november 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan