Till innehåll på sidan

Sveriges Natoansökan

På den här sidan kan du läsa mer om Sveriges Natoansökan.

Sverige ansöker om medlemskap

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland sin fullskaliga invasion av Ukraina. I samband med detta ingick Sverige, Finland och Nato ett förstärkt samarbete som innebar bland annat intensifierat informationsutbyte (s.k. Modalities for Strengthened Interaction, MSI).

I mitten på mars inledde regeringen säkerhetspolitiska överläggningar med riksdagens partier för att diskutera det förändrade säkerhetspolitiska läget. Detta resulterade i en rapport ”Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge – konsekvenser för Sverige”.

Läs rapporten: Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge – konsekvenser för SverigeBaserat på den säkerhetspolitiska analysen beslutade regeringen den 16 maj 2022 att Sverige skulle ansöka om ett medlemskap i Nato.

Sverige blir inbjuden (invitee)

I samband med Natotoppmöte i Madrid, 29-30 juni 2022, beslutade Natos allierade att Sverige skulle erbjudas medlemskap och i samband med detta genomfördes anslutningssamtal vid Natos högkvarter. Den 5 juli 2022 undertecknade samtliga Natomedlemmar Sveriges anslutningsprotokoll vilket innebar att Sverige fick status som inbjuden (invitee).

Statusen som inbjuden har inneburit att Sveriges samarbete och integrering med Nato fördjupats ytterligare.

Vad återstår innan Sverige blir medlem?

När samtliga medlemsländer har ratificerat Sveriges anslutningsprotokoll blir Sverige medlem av försvarsalliansen. Än så länge har 30 av alliansens 31 medlemmar godkänt Sveriges ansökan, Ungern återstår.

Senast granskad: 15 juni 2023

Till toppen av sidan