Till innehåll på sidan

Planeringsmedel för ansökan inom Horisont Europa 2023

MSB vill uppmuntra det svenska forskarsamhället att aktivt delta i EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont Europa och genomför därför en utlysning av planeringsmedel.

Fakta om utlysningen

Utlysningen öppnar: 2023-02-24
Utlysningen stänger: 2023-09-28 - Ansökningarna behandlas löpande och utlysningen kan komma att stänga tidigare än sista ansökningsdag i det fall budgeten för utlysningen förbrukats.
Maxbelopp: 150 000 kr till koordinator, 50 000 kr till projektpartner

Kontakt: forskning@msb.se

MSB inbjuder koordinatorer och partners att ansöka om bidrag för planering av projekt inom Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Inriktningen för det planerade projektet ska tydligt falla inom området samhällsskydd och beredskap.

Projektförslaget ska vara direkt anknutet till en utlysning inom Horisont Europa. Bidrag kommer företrädesvis att tilldelas projektförslag mot utlysningar inom Kluster 3 ”Civil säkerhet för samhället” men även andra utlysningar med teman som faller under MSB:s verksamhetsområden kan vara aktuella.

Länk till ansökningsportalenLäs utlysningstexten för mer informationSå ansöker du om forskningsmedel hos MSB

Senast granskad: 20 februari 2023

Till toppen av sidan