Till innehåll på sidan

Klimatförändring och klimatanpassning

MSB avser att under 3-5 års tid finansiera högst 3 projekt inom området klimatförändring och klimatanpassning, med en total budget om 20 miljoner kronor.

Fakta om utlysningen

Steg 1: stängd

Steg 2: information till de som gått vidare mejlas ut i september 2022

Budget: 20 miljoner SEK

Antal beviljade projekt: Högst tre

Projektstart: 1 juli 2023

Kontakt: forskning@msb.se

Syftet med utlysningen är att utifrån befintlig och ny kunskap ta fram resilienta och hållbara lösningar för att klimatanpassa samhället till de förändrade förutsättningarna. Fokus ska ligga på klimatanpassning inom området samhällsskydd och beredskap. MSB avser att finansiera projekt som på olika vis kan bidra till att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö genom att samhället anpassas till de konsekvenser som klimatförändringar kan medföra.

För en detaljerad beskrivning av inriktningen se utlysningstexten.
Denna utlysning gäller steg 1, intresseanmälan. MSB:s mål är att forskningsprojekten påbörjas den 1 juli 2023. Utlysningen kommer att ske i två steg. I det första steget välkomnas forskare att lämna in en intresseanmälan. Anmälan ska ha inkommit till MSB senast den 18 maj 2022 kl 23:59.

Besked om beslut

Beslut om vilka ansökningar som går vidare eller inte vidare till steg 2 förväntas kunna ges i början av september 2022. Beslutet kommer att mejlas till den sökande.

Länk till ansökningsportalenLäs utlysningstexten för mer informationSå ansöker du om forskningsmedel hos MSB

Senast granskad: 16 mars 2022

Till toppen av sidan