Till innehåll på sidan

Den smygande krisen

Hur bemöter vi den kris som smyger sig på oss? Hur tar vi de ofta svaga varningssignalerna på allvar? Och hur agerar vi snabbt trots att vi är osäkra på insatsernas effekter? Det är frågor som ett MSB-finansierat forskningsprojekt studerar.

Pandemin är ett exempel på en kris som smög sig på oss. Trots god kunskap om hotets utveckling agerade många aktörer senfärdigt och kunde inte förhindra ett större utbrott. Varningssignaler fanns men det var svårt för många att föreställa sig konsekvenserna av den smygande krisen.

Magnus Ekengren, professor vid Försvarshögskolan, leder det fyraåriga forskningsprojektet "Att förstå den smygande krisen", och berättar om att denna typ av kris kan kräva en ny typ av krishantering:

- En sådan här kris ger ofta ifrån sig osäkra varningssignaler med oklar betydelse, och där konsekvenserna är svåra att beräkna. Ofta väntar man då för länge med åtgärder eftersom man vill vara säker på att åtgärderna får effekt. Kanske behöver vi i stället en slags "smygande krishantering" som gradvis skalar upp insatserna och där man får acceptera en viss osäkerhet när det gäller evidens. Då kan man komma igång snabbare med åtgärder. 

Projektets fullständiga titel

Att förstå den smygande krisen: Gränsöverskridande upptäckt, insats och hantering, 2019-2023. Försvarshögskolan. 
Länk till faktablad

Senast granskad: 21 juni 2022

Till toppen av sidan