Till innehåll på sidan

Vad vi tillsammans skyddar och försvarar

Sverige har många saker som är värda att skydda. Som rätten att leva som vi själva väljer. Oavsett kön, ålder, religion, sexuell läggning eller ursprung.

Om våra friheter och rättigheter hotas kommer vi att gå samman och försvara oss. Vi har varandras ryggar.

Tillsammans försvarar vi:

 • Yttrandefriheten. Så att vi kan uttrycka tankar, åsikter och känslor fritt.
 • Informationsfriheten. Så att vi kan ta del av nyheter utan censur.
 • Föreningsfriheten. Så att vi själva kan välja vilka vi umgås och organiserar oss med.
 • Demonstrationsfriheten. Så att vi kan höja rösten utan att bli straffade.
 • Mötesfriheten. Så att vi kan anordna möten och sammankomster.
 • Religionsfriheten. Så att vi kan tro på vad vi vill.
 • Rörelsefriheten. Så att vi kan resa fritt och även lämna landet.

Vårt öppna demokratiska samhälle är ingen självklarhet utan något vi tillsammans behöver försvara.

Att försvara våra fri- och rättigheter innebär att vi måste hjälpas åt att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.

Regeringen och riksdagen har därför beslutat om ett antal så kallade skyddsvärden som vi alla måste värna om:

 • Människors liv och hälsa 
 • Samhällsviktiga verksamheter – det vill säga transporter, sjukvård, elförsörjning och andra verksamheter som behövs för att samhället ska fungera utan allvarliga störningar
 • Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter
 • Vår miljö och ekonomiska värden – såsom mark, vatten och djurliv, men också egendomar och allt som produceras i Sverige
 • Nationell suveränitet – det vill säga landets territorium och tillgången till viktiga förnödenheter

Att vara förberedd och hjälpa till i det civila försvaret handlar i slutändan om att skydda liv och hälsa, vårt samhälle, vår demokrati, våra friheter och rättigheter.

Tillsammans försvarar vi vårt sätt att leva.

Så arbetar totalförsvaret för att vara redo

Myndigheters, organisationers och företags arbete inom totalförsvar.

Senast granskad: 3 november 2022

Till toppen av sidan