Till innehåll på sidan

Hjälp samhället att stå starkt

Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge. När något hotar oss går vi ihop och hjälps åt så gott vi kan. Vi har viljan, kraften och ansvaret att bidra. Så här kan du hjälpa samhället att stå starkt.

Vi har gått samman förut

Det finns många exempel då vi visat civilkurage och hjälpsamhet. Vi hjälpte varandra under pandemin, skogsbränderna och terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm.

Vilja stå upp för Sverige

De allra flesta tycker att Sverige är ett bra land att leva i. Allt som är bra med vårt samhälle behöver vi försvara. Försvarsvilja handlar om viljan och beslutsamheten att försvara och skydda vårt land, vår demokrati och mänskliga rättigheter – även om det innebär svåra uppoffringar. Det är grundbulten för hur Sverige står starkt.  

94 procent tycker att Sverige är ett bra land att leva i

Källa: Kantar Public/MSB, okt 2022

Kraft att hjälpa varandra

Vid stora kriser eller krig kommer allt inte fungera som vanligt. Vardagen kan bli väldigt besvärlig. Vi behöver därför ha motståndskraft – både genom mental styrka och praktiska förberedelser. Att ha hemberedskap för en vecka hjälper dig och dina närmaste, men ökar också hela samhällets motståndskraft.

Engagera dig för Sveriges beredskap i vardagen. Prata med grannar, vänner och kollegor. Vem kommer att behöva extra stöd om något händer? Det finns många sätt att bidra och hjälpa till. Ta upp frågor om beredskap i bostadsrättsföreningen, idrottsklubben eller hembygdsföreningen. Gå med i en organisation som arbetar med säkerhet och beredskap.

Motståndskraft handlar också om att stå emot falsk information och propaganda. Var vaksam, kontrollera källan och fundera på vad syftet är med informationen.

90 procent tycker det är en självklarhet att hjälpa andra vid kriser och olyckor 

Källa: Kantar Public/MSB, okt 2022

Ansvar att bidra

Sverige har totalförsvarsplikt, vilket innebär att alla som bor i Sverige och är mellan 16 och 70 år kan kallas in vid krigsfara eller krig för att hjälpa till med olika uppgifter. Totalförsvaret består av två delar:

  • Det militära försvaret ansvarar för att försvara vårt land och våra gränser. Det är bara personer med militär utbildning (till exempel de som gjort grundutbildning med värnplikt) som kan få en stridande roll och bära vapen.
  • Det civila försvaret ansvarar för att det som måste fungera kan fungera också vid krigsfara och krig. Som sjukvård, barnomsorg och transporter. Och att vi har tillgång till vatten, värme och mat. Om du redan arbetar inom en samhällsviktig verksamhet behövs du troligtvis där. Gör du inte det kan du behöva hjälpa till där det behövs, exempelvis med att dela ut vatten och mat.

Preppa för en vecka

Förbered dig genom att ha en bra hemberedskap.

Engagera dig

Bli medlem i en frivillig försvarsorganisation. 

Så arbetar totalförsvaret för att vara redo

Myndigheters, organisationers och företags arbete i totalförsvaret. 

Senast granskad: 4 november 2022

Till toppen av sidan