Till innehåll på sidan
Flera människor rör sig ute längs en trottoar på kvällen.

Vi har det i oss. Om krisen eller kriget kommer.

Vi har viljan att stå upp för Sveriges fred, frihet och demokrati. Kraften att hjälpa varandra vid kris och krig. Ansvaret att bidra till vår beredskap.

Vi är flera miljoner. Människor, myndigheter, företag och organisationer är alla en del av det civila försvaret.

Hjälp samhället att stå starkt

Scenario: När kriget kom

En berättelse om hur vardagen skulle kunna se ut om det blev krig i Sverige – och hur du kan bidra.

Scenario: När strömmen försvann

En berättelse om ett längre strömavbrott – och hur du kan förbereda dig.

Det här är civilt försvar

Ett starkt civilt försvar behövs för att försvara Sverige. Det består av myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, företag – och av dig.

Vad vi tillsammans skyddar och försvarar

Vi behöver försvara vår demokrati, mänskliga rättigheter och självständighet. Allt som är bra med vårt samhälle.

Vanliga frågor och svar

 • Varför kommer den här informationen just nu?

  Det finns flera anledningar. Rysslands invasion av Ukraina har lett till ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Försvarsmakten bedömer hoten mot Sverige, och du kan läsa mer om hur de beskriver situationen. Försvarsmaktens beskrivning av säkerhetsläget

  Det säkerhetspolitiska läget har gjort det viktigt att snabbt förbättra Sveriges totalförsvar, om det värsta skulle hända och vi behöver möta ett väpnat angrepp. I mars i år fick MSB i uppdrag av regeringen att stärka det civila försvaret. En del i det är att stärka människors motståndskraft och försvarsvilja. Den informationssatsning vi gör nu ska bidra till just det. I somras gjorde vi en liknande satsning med fokus på människors hemberedskap.

 • Vad behöver jag göra?
  • Du behöver vara beredd på att i en kris eller krig så kommer inte allt att fungera som det brukar göra. Vardagen kan bli väldigt besvärlig. Ta del av våra scenarier och fundera på hur du och dina nära skulle påverkas och hur ni kan förbereda er.
  • Se till att du har en veckas hemberedskap. Det viktigaste är mat, dricksvatten, värme och att kunna få viktig information. Då kan din vardag fungera även vid kris eller krig och du hjälper landet.
  • Prata med din närmaste omgivning, är det någon som kommer att behöva lite extra stöd vid en svår påfrestning på samhället? Vid kriser och krig behöver vi samarbeta. Ungefär som under pandemin, då vi hjälptes åt med att handla.
  • Om du är orolig – prata med andra. Lyft dina frågor i familjen, bland vänner, grannar, i skolan, på arbetsplatsen eller i föreningen. Föreningar som man redan är med i kan vara ett bra nätverk i en kris eller krig.
  • Håll dig uppdaterad om händelseutvecklingen från betrodda källor till exempel via Krisinformation.se, men låt inte nyhetsbevakningen ta över helt. Ägna dig också åt vardagliga saker, sånt du tycker om.
  • Vara uppmärksam på falska nyheter och rykten. Sprid inte information som du inte vet är sann, eller som du inte vet vem som ligger bakom.
  • Engagera dig. Gå med i en frivillig försvarsorganisation eller i någon annan organisation som arbetar med säkerhet och beredskap, lyft frågor om beredskap i din bostadsförening, prata med dina grannar, vänner, anhöriga och kollegor om hur ni tillsammans kan hantera en svår påfrestning.
  • Lär dig om totalförsvarsplikten och vad den betyder.
 • Vad är försvarsvilja?

  Försvarsvilja handlar om viljan och beslutsamheten att försvara och skydda vårt land och våra grundläggande värden, som demokrati och mänskliga rättigheter – även om det innebär svåra uppoffringar. Försvarsvilja är grundbulten för hur starkt ett land möter en motståndare.
  När något hotar Sverige behöver vi gå samman och visa styrka.

 • Vilken är min roll?

  Alla mellan 16 och 70 år som är bosatta i Sverige är totalförsvarspliktiga och kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt om det blir krig. Om du har en militär utbildning kan du få en stridande roll inom Försvarsmakten.
  Annars kan din roll vara att gå till din vanliga arbetsplats eller hjälpa till med andra uppgifter inom det civila försvaret, utifrån din kompetens.

 • Jag blir orolig av att höra om kriser och krig.

  Det förstår vi. Det är naturligt att känna oro när omvärlden ter sig skrämmande och oförutsägbar. Men genom att låta oron omvandlas till ett aktivt handlade kan det kännas lättare. Se över din hemberedskap, prata med andra om dina tankar och känslor och gör något tillsammans för att stärka er motståndskraft. Oron skyddar oss också, och hjälper oss att vara försiktiga. Att vi är lite på vår vakt och inte låter oss påverkas så lätt, exempelvis av falsk information och rykten. Det är en viktig del av hela landets motståndskraft.

 • Vad gör MSB för att öka människors motståndskraft vid kriser och krig?

  MSB utvecklar arbetet med Sveriges krisberedskap och civila försvar. Att öka människors motståndskraft inför kriser och krig är en viktig del i det arbetet.

  Det gör vi bland annat genom:

  • Webbplatsen Krisinformation.se
  • Årliga utskick till totalförsvarspliktiga
  • Broschyren Om krisen eller kriget kommer
  • Den årliga Krisberedskapsveckan i hela landet
  • Återkommande informationsinsatser i tryckta och digitala kanaler
  • Uppdrag till frivilliga försvarsorganisationer att erbjuda kurser till allmänheten.

Webbkurs om totalförsvaret

Lär dig mer om totalförsvaret i MSB:s webbkurs.

Om krisen eller kriget kommer

Alla hushåll i Sverige fick broschyren "Om krisen eller kriget kommer" hemskickad 2018. Den går fortfarande att ladda ner, lyssna på eller beställa.

Till toppen av sidan