Till innehåll på sidan

Föreskrifter om undersökningsrapporter

Enligt lagförslaget ska det bli obligatoriskt för kommunerna att skicka in s.k. undersökningsrapporter till MSB efter avslutade olycksundersökningar. Bestämmelsen avser både händelserapporter och särskilda olycksutredningsrapporter och gäller från lagens ikraftträdande 1 januari 2021.

Enligt 3 kap. 10 § lagen (2003:778 om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen efter varje räddningsinsats se till att olyckan undersöks. Kommunerna dokumenterar idag sina räddningsinsatser i händelserapporter och skickar in uppgifter ur dessa till MSB. Kommunerna genomför även idag i olika utsträckning särskilda, fördjupade olycksundersökningar efter vissa räddningsinsatser. En del av dessa särskilda olycksutredningsrapporter skickas till MSB för nationell erfarenhetsåterföring.

Verktyg för statistik om olyckor, skador och räddningsinsatser (IDA)

Mer om olycksutredningar

Enligt lagförslaget ska det bli obligatoriskt för kommunerna att skicka in s.k. undersökningsrapporter till MSB efter avslutade olycksundersökningar. Bestämmelsen avser både händelserapporter och särskilda olycksutredningsrapporter och gäller från lagens ikraftträdande 1 januari 2021. MSB ska få föreskriva om innehållet i undersökningsrapporterna och om hur de ska skickas. Föreskrifterna kommer i huvudsak att befästa och förtydliga redan befintliga inrapporteringsprocesser.

Planen är att de här föreskrifterna ska träda i kraft den 1 januari 2022, då alla kommuner förväntas ha infört den reviderade version av händelserapporten som MSB, efter samråd med en extern arbetsgrupp, fattar beslut om under hösten 2020.

Propositionen lyfter också fram behovet av att tydliggöra i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att MSB ska sammanställa kommunernas rapporter. MSB avser att utveckla detta arbete, som redan bedrivs idag, så att lärdomar kan dras ur ett nationellt perspektiv till förmån för kommunernas verksamheter och ett bättre skydd mot olyckor.

Kontaktperson: Joakim Ekberg, joakim.ekberg@msb.se

Senast granskad: 8 oktober 2020

Till toppen av sidan