Till innehåll på sidan

Föreskrifter om ledningssystem

I sin proposition En effektivare kommunal räddningstjänst (prop. 2019/20:176) anger regeringen att kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten, i vilket en övergripande ledning ständigt ska upprätthållas. MSB arbetar, i enlighet med propositionen, med att ta fram förslag på föreskrifter beträffande ledningssystemet.

Ambitionen är att föreskrifterna ska ange:

  • ett antal väsentliga uppgifter som ledningssystemet ska ha förmåga att utföra inom övergripande ledning respektive insatsledning
  • funktionskrav beträffande en kontinuerlig övergripande ledning inkluderade robusthet
  • ett antal roller som bidrar till nationell enhetlighet och därmed ökad förmåga till samverkan

Arbetet samordnas med MSB:s projekt Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst och arbetet med föreskrifter beträffande kommunens handlingsprogram.

Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst

Presentation från Brandbefälsmötet 2021-03-10 - Räddningsledning - föreskrifter och utveckling (PPT)

Remiss 20 januari - 20 april av föreskrifter och allmänna råd

MSB remitterar nu förslag på föreskrifter med tillhörande allmänna råd om ledning av kommunal räddningstjänst. Vi välkomnar synpunkter på de föreslagna föreskrifterna så snart som möjligt, men senastden 20 april 2021. Vi önskar synpunkter ur såväl kommunens helhetsperspektiv som utifrån de kommunala räddningstjänstorganisationernas perspektiv samt utifrån samverkande organisationers perspektiv.

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om ledning av kommunal räddningstjänst

Kontaktperson: Anders Ahlström, anders.ahlstrom@msb.se

Senast granskad: 8 oktober 2020

Till toppen av sidan