Till innehåll på sidan

Nya ledningsutbildningar för kommunal räddningstjänst från 2022

MSB har utvecklat nya ledningsutbildningar för kommunal räddningstjänst som ersätter de nuvarande ledningsutbildningarna från och med 2022. Syftet med de nya utbildningarna är att bidra till en ledningsutbildning anpassad till nutidens och framtidens räddningstjänstorganisationer.

Utvecklingsarbetet har skett i mycket nära samarbete med projektet för ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst, ELS, men även utredningar, förändrad lagstiftning och kommande föreskrifter har varit katalysatorer för utvecklingen av de nya utbildningarna. MSB har haft löpande dialog med räddningstjänsten under utvecklingsarbetets gång för att säkerställa att de nya utbildningarna går i takt med de utvecklingsarbeten som räddningstjänsten själva bedriver för att stärka ledningen av kommunal räddningstjänst.

Utbildningssystem för ny ledningsutbildning för kommunal räddningstjänst

Senast granskad: 24 augusti 2021

Till toppen av sidan