Till innehåll på sidan

Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst

MSB driver projektet Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS) tillsammans med flera räddningstjänster och aktörer. Målet är ett enhetligt ledningssystem som stärker förmågan att genomföra effektiva räddningsinsatser.

Ett enhetligt ledningssystem behövs för att räddningstjänster ska kunna genomföra effektivare räddningsinsatser, från den lilla olyckan till den stora krisen. God och effektiv ledning är en förutsättning när resurser från nationella och internationella aktörer behövs till en insats. Ett enhetligt ledningssystem kommer att stärka räddningstjänsternas förmåga att självständigt eller tillsammans med andra begränsa konsekvenserna för människors liv, hälsa, egendom och miljö.

Varför ELS?

Erfarenheterna från 2014 och 2018 visar tydligt på behovet av att samarbeta i stora räddningstjänstkluster och att använda ett gemensamt enhetligt ledningssystem. Räddningstjänster ska kunna leda räddningsinsatser inom sitt egna geografiska kluster effektivare och ha förmåga att bistå andra räddningstjänster vid omfattande händelser. Då behövs enhetliga arbetssätt och nomenklatur.

Projekt ELS ska bidra till detta genom att ensa nomenklatur, beskriva ledningsprocesser, förhållningssätt och principer samt ge konkreta exempel på hur räddningsledning kan organiseras. Det är branschens behov, kompetens och lösningar som utgör grunden för det enhetliga ledningssystemet. Därför finns en bred representation från räddningstjänst i projektgruppen för ELS. Kontakta projektet med e-post.

Intervjuer

Porträtt av Pia Håkansson– ELS blir det ramverk som i dag fattas när vi talar om ledning

Pia Håkansson jobbar till vardags med utvecklingen av Gemensamma grunder för samverkan och ledning.

 

 

ELS blir det ramverk som i dag fattas när talar om ledning. Intervju med Pia Håkansson

Porträttbild av Thomas Winnberg

– ELS måste spridas, diskuteras och implementeras i utbildningar och verksamheter

Thomas Winnberg, räddningschef i Kiruna, har särskilt fokus på organisation och roller samt taktik, i projektet.

 

ELS måste spridas, diskuteras och implementeras i utbildningar och verksamheter. Intervju med Thomas Winnberg.

 

Porträttbild Matilda Gustavsson

– Ledningsprocesser är relativt outforskade

Ett viktigt område för projektet är att beskriva ledningsprocesser. Matilda Gustavsson, räddningstjänsten Storgöteborg, beskriver arbetet.

 

 

Ledningsprocesser är relativt outforskade - intervju med Matilda Gustavsson

 

Porträttbild Mattias Larsson

– Viljan att utvecklas och anpassa sig avgörande för hur väl ELS lyckas

Mattias Larsson, Arvika-Eda-Säffle räddningstjänst, ingår i ELS projektgrupp och är tillika engagerad i skapandet av Räddningsregion Bergslagen.

 

Viljan att utvecklas och anpassa sig avgörande för hur väl ELS lyckas - intervju med Mattias Larsson

Målet med projektet är att utveckla den kommunala räddningstjänstens förmåga

  • att utforma (designa) sina ledningsorganisationer
  • att utöva ledning i samband med större och mer komplexa räddningsinsatser
  • till uppskalning av en eller flera räddningsinsatser
  • att integrera skadeplatsnära ledning med övergripande ledning
  • att integrera/sammankoppla ledning med taktik och ledarskap
  • till inriktning och samordning genom samverkan med andra
  • till att landets kommunala räddningstjänster ska kunna hjälpa varandra vid olyckor.

Utvecklingsarbetet fortsätter

ELS förslag - ”1.0” - kommer att skickas på remiss i början av 2021 till bland annat kommunala räddningstjänstorganisationer, och själva projektet avslutas i slutet av mars nästa år. Under remitteringstiden planerar projektet att ordna mötesplatser för att föra dialog med räddningstjänster.

Efter projektets slutleverans behöver självklart utvecklingsarbetet fortsätta. MSB rekryterar till exempel resurspersoner från kommunal räddningstjänst som regionalt ska kunna stödja utvecklingen av ledning.

MSB:s ledningsutbildningar för kommunal räddningstjänst anpassas efter det enhetliga ledningssystemet och ska vara sjösatta till höstterminen 2021. I projektet finns därför representation från MSB:s utbildningsorganisation.

Under våren 2020 startar MSB projektet Gemensamma grunder 2.0, vars resultat kan komma att innebära revidering av den version av ELS som levereras i slutet av detta år.

Senast granskad: 1 september 2020

Till toppen av sidan