Till innehåll på sidan

Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst

MSB driver projektet Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS) tillsammans med flera räddningstjänster och aktörer. Målet är att ta fram ett enhetligt ledningssystem som stärker förmågan att genomföra effektiva räddningsinsatser.

Ett enhetligt ledningssystem behövs för att räddningstjänster ska kunna genomföra effektivare räddningsinsatser, från den lilla olyckan till den stora krisen. God och effektiv ledning är en förutsättning när resurser från nationella och internationella aktörer behövs till en insats. Ett enhetligt ledningssystem kommer stärka räddningstjänsternas förmåga att självständigt eller tillsammans med andra begränsa konsekvenserna för människors liv, hälsa, egendom och miljö.

ELS är ett treårigt projekt som, genom samverkan med räddningstjänster och andra aktörer, ska ta fram ett ledningssystem för kommunal räddningstjänst. Projektet kommer att ta fram metoder baserat på erfarenheter från praktiken, forskning och etablerade ledningssystem.

Projektet avser att utveckla den kommunala räddningstjänstens förmåga

  • att utforma (designa) sina ledningsorganisationer
  • att utöva ledning i samband med större och mera komplexa räddningsinsatser
  • till uppskalning av en eller flera räddningsinsatser
  • att integrera/sammankoppla skadeplatsnära ledning med övergripande ledning
  • att integrera/sammankoppla ledning med taktik och ledarskap
  • till inriktning och samordning genom samverkan med andra
  • till att landets kommunala räddningstjänster ska kunna hjälpa varandra vid olyckor.

Senast granskad: 13 december 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan