Till innehåll på sidan

Brand i skog, mark och vegetation

Under de senaste åren har Sverige upplevt en rad större och omfattande skogsbränder vilket har ställt stora krav på inblandade aktörer. Med torrare förhållanden och utökad riskbild i skog och mark kommer behovet av kunskaper och metodik att öka i framtiden.

Med ökande kunskaper och förmåga kommer vi att stå bättre rustade inför kommande skogsbrandssäsonger. Det gör vi genom att stödja, vägleda och utbilda kommunal räddningstjänst.

Utbildning

Den kommunala räddningstjänsten som ansvarar för att släcka bränder behöver ha förståelse för hur skogsbränder kan bete sig och hur MSB:s förstärkningsresurser kan användas. Därför ingår skogsbrandssläckning dels i vår tvååriga heltidsutbildning Skydd mot olyckor och det finns också som en digital webbutbildning i vår Fortbildningstjänst för kommunal räddningstjänst. Dessutom har vi en kurs för ledningspersonal inom räddningstjänst hur man hanterar flygande resurser.

Utbildning: Skydd mot olyckorFortbildningstjänsten - utbildningsutbudAlla utbildningar

Publikationer

Vägledning i skogsbrandsläckning: 2:a utgåvanSkogsbrand: brandbeteende och tolkning av brandriskindexTumregler vid skogsbrandUtvärdering av MSB:s arbete i samband med skogsbränderna 2018

Verktyg

Brandbränsleklassificering

Verktyget är främst till för att få en riskuppfattning var större sammanhängande områden finns med mer eller mindre brandbenägen vegetation. Även efter en brand kan brandklassningen vara underlag för analys av brandens beteende, spridningshastighet och hur den utvecklats samt intensitet.

BrandbränsleklassificeringCopernicus

Copernicus är en tjänst som via satelliter och data på plats (in situ) via sensorer på marken, i luften och havet kan ge en översikt t.ex. hur stort område en skogsbrand breder ut sig på. Kommunal räddningstjänst kan via MSB aktivera Copernicus vid behov.

Copernicus

Förstärkningsresurs skogsbrand

När kommunens och regionens egna resurser är uttömda vid en skogsbrand, har MSB förstärkningsresurser som kan användas i form av bland annat helikopterresurser och skogsbrandsdepåer.

Förebyggande arbete

Vid torka, höga utomhustemperaturer eller andra extrema förhållanden kan det behövas särskilda brandskyddsåtgärder.

Senast granskad: 25 juni 2020

Till toppen av sidan