Till innehåll på sidan

Rapporterade produkter med allvarlig risk

Här publiceras produkter med allvarliga säkerhetsrisker som omfattas av MSB:s produktregler och kontrollmandat.

Produkterna som publiceras här varnar EU-kommissionen för genom Safety Gate (Rapex) och de omfattas av MSB:s produktregler. I informationen för varje produkt framgår det om MSB har hittat produkten i Sverige eller söker efter den. Listan kompletteras löpande och innehåller rapporterade produkter från och med 2018. 

Safety Gate: the rapid alert system for dangerous non-food products Veckovisa rapporter från Safety Gate (Rapex)

Listan med rapporterade produkter med allvarlig risk

2021

 • Band med smällare Traca 25MTR

  Produkt

  Band med smällare Traca 25MTR, 1395-F2-0168/2019, art. nr. SFA25M, batcher: samtliga tillverkade före januari 2021.

  Anmärkning

  I Safety Gate för v.3 2021 har band med smällare rapporterats. Produktens design orsakar felaktig användning vilket gör det troligt att produkten inte kommer att explodera eller inte explodera helt när den antänds. Om produkten inte exploderar helt när användaren har antänt första gången, kan användare försöka antända produkten igen som då explodera oväntat och orsaka skador. Produkten uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU (och därmed inte heller MSB:s föreskrifter (MSBFS 2015:6) om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition) och standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet som har beslutat att produkten ska dras tillbaka från distributionsledet.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt Information i Safety Gate (RAPEX) (på engelska) om produkten A12/00079/21 på Europeiska kommissionens webbsida 

 • Raket Aurora PXR215 från Piromax

  Produkt

  Raket Aurora PXR215 från Piromax, 1395-F2-0103/2017, batch nr. 2018-2 med EAN 5901721792500. Produkten tillhandahålls i en påse innehåller 2 stycken raketer.

  Anmärkning

  I Safety Gate för v.1 2021 har fyrverkeriraket rapporterats. Produkten överskrider det explosiva innehållet för den typgodkända modellen. Följaktligen är det säkerhetsavstånd som krävs högre än det som anges i förpackningen, vilket kan leda till skador på åskådare eller användaren.

  Produkten uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU (och därmed inte heller MSB:s föreskrifter (MSBFS 2015:6) om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition) och standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av polsk myndighet. Företagen som har sålt produkten har frivilligt upphört med försäljning och har frivilligt dragit tillbaka produkten från distributionsledet.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt Information i Safety Gate (RAPEX) (på engelska) om produkten A12/00013/21 på Europeiska kommissionens webbsida 

 • Fyrverkeritårta Hell fire från Pyromooi Fireworks

  Produkt

  Fyrverkeritårta Hell fire från Pyromooi Fireworks, 1008-F2-69253471, art. nr. G0116-20, batch nr. E54471801 med EAN 5901363700062.

  Anmärkning

  I Safety Gate för v.1 för 2021 har en fyrverkeritårta rapporterats. Fyrverkeritårtan är instabil vilket kan medföra att den välter under avskjutning medan skott går av. Personer riskerar att träffas av brinnande projektiler vilket kan orsaka brännskador.

  Produkten uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU (och därmed inte heller MSB:s föreskrifter (MSBFS 2015:6) om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition) och standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av polsk myndighet. Företagen som har sålt produkten har frivilligt upphört med försäljning och har frivilligt dragit tillbaka produkten från distributionsledet.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt Information i Safety Gate (RAPEX) (på engelska) om produkten A12/00005/21 på Europeiska kommissionens webbsida 

2020

 • Smällare Cobra 6 R Silber från Di Blasio Fireworks

  Produkt

  Smällare Cobra 6 R Silber från Di Blasio Fireworks, 0163-F2-4279, art. nr. 3BP 6 2G med batch nr. 19404/38.

  Anmärkning

  I Safety Gate för v.52 för 2020 har smällare rapporterats. Friktionständningen har för lång brinntid, användare då kan gå till till smällaren och kan få brännskador från den oväntade explosionen. Smällarens ljudtrycksnivå är för hög, överstiger 120 dB(Al) samt 140 dB(C), vilket kan orsaka hörselskador.

  Produkten uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU (och därmed inte heller MSB:s föreskrifter (MSBFS 2015:6) om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition) och standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av österrikisk myndighet som har beslutat att produkten ska återkallas från slutanvändare.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt Information i Safety Gate (RAPEX) (på engelska) om produkten A12/01864/20 på Europeiska kommissionens webbsida 

 • Smällare, Cobra 3BP 4 från Di Blasio Fireworks

  Produkt

  Smällare, Cobra 3BP 4 från Di Blasio Fireworks, 0163-F2-1210, art. nr. 3BP4 CE med batch nr. 20092/26.

  Anmärkning

  I Safety Gate för v.52 för 2020 har smällare rapporterats. Stubinen har för lång brinntid, användare då kan gå till smällaren och kan få brännskador från den oväntade explosionen. Smällarens ljudtrycksnivå är för hög, överstiger 120 dB(Al) samt 140 dB(C), vilket kan orsaka hörselskador.

  Produkten uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU (och därmed inte heller MSB:s föreskrifter (MSBFS 2015:6) om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition) och standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av österrikisk myndighet som har beslutat att produkten ska återkallas från slutanvändare.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt Information i Safety Gate (RAPEX) (på engelska) om produkten A12/01859/20 på Europeiska kommissionens webbsida 

 • Smällare Cobra 6BP från Di Blasio Fireworks

  Produkt

  Smällare Cobra 6BP från Di Blasio Fireworks, 0163-F2-4560, art. nr. 3BP6 CE med batch nr. 20111/37.

  Anmärkning

  I Safety Gate för v.52 för 2020 har smällare rapporterats. Stubinen har för lång brinntid, användare då kan gå till smällaren och kan få brännskador från den oväntade explosionen. Smällarens ljudtrycksnivå är för hög, överstiger 140 dB(C), vilket kan orsaka hörselskador.

  Produkten uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU (och därmed inte heller MSB:s föreskrifter (MSBFS 2015:6) om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition) och standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av österrikisk myndighet som har beslutat att produkten ska återkallas från slutanvändare.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt Information i Safety Gate (RAPEX) (på engelska) om produkten A12/01856/20 på Europeiska kommissionens webbsida 

 • Smällare Cobra 3R från Di Blasio Fireworks

  Produkt

  Smällare Cobra 3R från Di Blasio Fireworks, 0163-F2-4279, art. nr. 3 BP 2G med batch nr. 19442/34.

  Anmärkning

  I Safety Gate för v.52 för 2020 har smällare rapporterats. Friktionständningen har för lång brinntid, användare då kan gå till smällaren och kan få brännskador från den oväntade explosionen. Smällarens ljudtrycksnivå är för hög, överstiger 120 dB(A) samt 140 dB(C), vilket kan orsaka hörselskador. Tändyta (plån) för antändning av säkerhetständstickor saknas samt att märkningen är bristande.

  Produkten uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU (och därmed inte heller MSB:s föreskrifter (MSBFS 2015:6) om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition) och standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av österrikisk myndighet som har beslutat att produkten ska återkallas från slutanvändare.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt Information i Safety Gate (RAPEX) (på engelska) om produkten A12/01854/20 på Europeiska kommissionens webbsida 

 • Fyrverkeritårta Outcast från Fyrværkerieksperten

  Produkt

  Fyrverkeritårta Outcast från Fyrværkerieksperten, 0200-F2-0084, batch number: 19-15368 med EAN 5 704777 034965.

  Anmärkning

  I Safety Gate för v.51 för 2020 har en fyrverkeritårta rapporterats. Fyrverkeritårtan är instabil vilket kan medföra att den välter under avskjutning medan skott går av. Personer riskerar att träffas av brinnande projektiler vilket kan orsaka brännskador. Fyrverkeritårtans ljudtrycksnivå är för hög, överstiger 120 dB(Al), vilket kan orsaka hörselskador.

  Produkten uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU (och därmed inte heller MSB:s föreskrifter (MSBFS 2015:6) om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition) och standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet som har beslutat att importören ska återkalla produkten från konsument.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt Information i Safety Gate (RAPEX) (på engelska) om produkten A12/01809/20 på Europeiska kommissionens webbsida 

 • Fyrverkeritårtan Exhibition S5701 från Tristar SD

  Fyrverkeritårtan ExhibitionProdukt

  Fyrverkeritårta Exhibition S5701 med tillverkningsår 2018 från Tristar SD. Batteri med 19 skott i en färgglad sexkantig kartong med dimensionerna: längd = 135mm, bredd = 90mm, höjd = 173mm. Fyrverkeritårtan har enkel antändningsstubin. Batchnumret är angivet som S5701Exhibition-2018, EAN-kod som 5425017851653 och registreringsnummer som 1008-F2-69253465. I EU-kommissionens rapporteringslista går att se en större bild av produkten.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.24/2020 har en fyrverkeritårta rapporterats. Fyrverkeritårtan är instabil vilket kan medföra att den välter under avskjutning medan skott går av. Personer riskerar att träffas av brinnande projektiler vilket kan orsaka brännskador. Produkten uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU (och därmed inte heller MSB:s föreskrifter (MSBFS 2015:6) om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition) och relevant EU-standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet som har beslutat att importören ska återkalla produkten från konsument.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt Information i RAPEX (på engelska) om produkten A12/00866/20 på Europeiska kommissionens webbsida

 • Smällare Cobra 3 P1

  ProduktbildProdukt

  Smällare Cobra 3 P1 från Di Blasio Elio Fireworks, 1008-P1-69257689, Z P1 CE, art. nr. 2102 och EAN kod 8 034094 610250. Notifikationen avser följande batcher: 19361/40, 19364/40, 19365/40, 19374/40, 19381/40, 19382/40, 19383/40, 19384/40, 19404/40, 19422/40, 19423/40, 19431/40, 19432/40, 19473/39, 19474/39, 19475/39. Produkten tillhandahålls i en svart kartong med grönt tryck och innehåller 20 stycken smällare.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.16/2020 har smällare rapporterats. Stubinen har för lång brinntid, användare då kan gå tillbaka till fyrverkeriet och får brännskador från den oväntade explosionen. Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU (och därmed inte heller MSB:s föreskrifter (MSBFS 2015:6) om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition) och relevant standard EN 16263-4.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet som har beslutat att produkten inte får säljas och ska återkallas från slutanvändare.

  Produkten i Sverige

  I Sverige får smällare enbart användas av personer med särskilt tillstånd och såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta tillverkaren vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt Information i RAPEX (på engelska) om produkten A12/00588/20 på Europeiska kommissionens webbsida

 • Smällare Megatresk Explo

  ProduktbildProdukt

  Smällare Megatresk Explo från Privatex-Pyro s.r.o, 1395-P1–0473/2017, 200-EX, parti 01/2019 med EAN kod  8 586007 900915. Produkten tillhandahålls i en kartong innehåller 10 stycken smällare.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.14/2020 har smällare rapporterats. Stubinen har för lång brinntid, användare då kan gå tillbaka till fyrverkeriet och får brännskador från den oväntade explosionen. Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU (och därmed inte heller MSB:s föreskrifter (MSBFS 2015:6) om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition) och relevant standard EN 16263-4.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet som har beslutat att produkten inte får säljas och ska återkallas från slutanvändare.

  Produkten i Sverige

  I Sverige får smällare enbart användas av personer med särskilt tillstånd och såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta tillverkaren vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt Information i RAPEX (på engelska) om produkten A12/00506/20 på Europeiska kommissionens webbsida

 • Smällare Funke China-Böller D

  Produkt

  Smällare, Funke China-Böller D, artikelnummer 490 från Funke. 

  Röd förpackning med en landskapsbild och ett tigerhuvud samt med text mot gul bakgrund

  Anmärkning  

  Stubinens brinntid är för kort och användaren riskerar att inte nå säkert avstånd innan det smäller. Användaren utsätts då för en alltför hög ljudtrycksnivå som kan orsaka hörselskada. 

  Smällare.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av myndighet i Österrike som har beslutat att distributören ska återkalla smällaren från slutanvändare.

  Produkten i Sverige

  Smällare får i Sverige endast användas av personer med särskilt tillstånd och såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.


  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska) om produkten A12/00297/20 på Europeiska kommissionens webbsida

 • Smällare Funke China-Böller B

  Produkt 

  Smällare, Funke China-Böller B, art. 480 från Funke, registreringsnummer1008-P1–69256651, artikelnummer 480

  Anmärkning 

  I Rapex-listan för v 9/2020 har en smällare, kategori P1, med namn Funke China-Böller B rapporterats. Stubinens brinntid är för kort och användaren riskerar att inte nå säkert avstånd innan det smäller. Användaren utsätts då för en alltför hög ljudtrycksnivå som kan orsaka hörselskada.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av myndighet i Österrike som har beslutat att distributören ska återkalla smällaren från slutanvändare.

  Produkten i Sverige

  Smällare får i Sverige endast användas av personer med särskilt tillstånd och såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.
   
  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt Information i RAPEX (på engelska) om produkten A12/00290/20 på Europeiska kommissionens webbsida

   

 • Smällare Funke Super-Böller

  Produkten

  Smällare, Funke Super-Böller 2 från Funke
  registreringsnummer 1008-P1–69256651, artikelnummer 510

  Anmärkning 

  I Rapex-listan för v 9/2020 har denna smällare rapporterats. Stubinens brinntid är för kort och användaren riskerar att inte nå säkert avstånd innan det smäller.

  Produkterna uppfyller inte kraven i direktivet om pyrotekniska artiklar (och därmed inte heller MSB:s föreskrifter (MSBFS 2015:6) om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition).

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av myndighet i Österrike som har beslutat att distributören ska återkalla smällaren från slutanvändare.

  Produkten i Sverige

  I Sverige får smällare bara användas av personer med särskilt tillstånd och såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska) om produkten A12/00289/20 på Europeiska kommissionens webbsida

 • Smällare Black Thunder från Piromax

  Black thunderProdukt

  Smällare Black Thunder från Piromax, 1395-F2-0269/2017, art. nr. PXP205 och EAN kod 5 901721 794160.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.4/2020 har smällare rapporterats. Smällarens ljudtrycksnivå är för hög, överstiger 120 dB, vilket kan orsaka hörselskador.

  Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och relevant standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet som har beslutat att produkten inte får säljas och ska återkallas från konsument.

  Produkten i Sverige

  Smällare är inte tillåtna i Sverige och såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/00081/20 på Europeiska kommissionens webbsida

 • Tårta Endless Night från Surex

  Produkt

  Tårta Endless Night från Surex, 1395-F2-0014/2011, art. nr. SFC8193

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.4/2020 har en fyrverkeritårta rapporterats. Fyrverkeritårtan är instabil och kan välta efter antändning. En konsekvens är att projektiler går horisontellt mycket nära marken kan träffa personer och orsaka brännskador och andra skador.

  Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och relevant standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet som har beslutat att produkten inte får säljas och ska återkallas från konsument.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/00079/20 på Europeiska kommissionens webbsida

 • Smällare Valencianets från Cialfir

  Produkt

  Smällare Valencianets från Cialfir, 0163-F2-0656, art. nr. 0314 och EAN kod 8 435033 803144.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.3/2020 har smällare rapporterats. Smällarens ljudtrycksnivå är för hög, överstiger 120 dB, vilket kan orsaka hörselskador.

  Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och relevant standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet som har beslutat att produkten inte får säljas och ska återkallas från konsument.

  Produkten i Sverige

  Smällare är inte tillåtna i Sverige och såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/00001/20 på Europeiska kommissionens webbsida

 • Cobra 3 BP 2

  Produkt

  Smällare Cobra 3 BP 2 från Di Blasio Elio Fireworks, registreringsnummer 0163-F2-1210, art. nr. 2106 och EAN kod 8 034094 610199.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.2/2020 har smällare rapporterats. Delar av smällarna kan flyga iväg längre än säkerhetsavståndet på 8 m. Användare och åskådare kan följaktligen träffas av delar och orsaka brännskador. Stubinen har för lång brinntid, användare då kan gå tillbaka till fyrverkeriet och får brännskador från den oväntade explosionen. Dessutom smällarens ljudtrycksnivå är för hög vilket kan orsaka hörselskador.

  Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och relevant standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av nederländsk myndighet som har beslutat att produkten inte får säljas och ska återkallas från konsument.

  Produkten i Sverige

  Smällare är inte tillåtna i Sverige och såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/00073/19 på Europeiska kommissionens webbsida

2019

 • Fyrverkeritårtan Party-Fices Pyro-Concept från Weco Pyrotechnical Fabrik

  Produkt

  Fyrverkeritårtan Party-Fices Pyro-Concept från Weco Pyrotechnical Fabrik, registreringsnummer 1395-F2-0316/2015, art. nr. 201054-48 PF och EAN kod 4047291062924.Bild på produkten

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.49/2019 har en fyrverkeritårta med 141 skott rapporterats. Fyrverkeritårtan fungerar kanske inte korrekt när den antänds, användaren kan gå tillbaka till fyrverkeriet och få brännskador. Lågorna som blir när skotten avfyras slocknar inte och fyrverkeritårtan och brandfarligt material i närheten kan ta eld.
  Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och relevant standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet och tillverkaren återkallar produkten från konsument.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/1929/19 på Europeiska kommissionens webbsida

 • Fyrverkeritårtan Night Hawk från Weco Pyrotechnical Fabrik

  Bild på produktenProdukt

  Fyrverkeritårtan Night Hawk från Weco Pyrotechnical Fabrik, registreringsnummer 1008-F2-69249100, art. nr. 350015-48 och EAN kod 4047291047389.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.49/2019 har en fyrverkeritårta med 38 skott rapporterats. Fyrverkeriets ljudtrycksnivå är för hög och de höga ljudnivåerna kan orsaka hörselskador.

  Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och relevant standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet och tillverkaren återkallar produkten från konsument.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.
  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/1924/19 på Europeiska kommissionens webbsida

 • Fyrverkeriraket Ghost Scream Rockets med pinne från Weco Pyrotechnical Fabrik

  Produkt

  Fyrverkeriraket med pinne, märke Ghost Scream Rockets från Weco Pyrotechnical Fabrik, 4 stycken i transparant påse, registreringsnummer 1008-F2-69246131, art. nr. 2916 och EAN kod 4047291040076.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.49/2019 har fyrverkeriraket rapporterats. Brinntiden för stubinen är för lång, raketen lyfter inte eller stiger i en för låg vinkel och exploderar vid en för låg höjd. Om det finns en försening innan explosionen kan användare gå tillbaka till produkten och kan bli brända av en oväntad explosion och åskådare kan träffas av delar av fyrverkeriet som kan orsaka brännskador. Dessutom är ljudtrycksnivån för fyrverkerierna för högt vilket kan orsaka hörselskador.

  Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och relevant standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet och tillverkaren återkallar produkten från konsument.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/1921/19 på Europeiska kommissionens webbsida

 • Fyrverkeritårtan Mjölnir 2.0 från Insmart International LTD

  Bild på produktenProdukt

  Fyrverkeritårtan Mjölnir 2.0 från Insmart International LTD., registreringsnummer 1646-F2-104-024-03, art. nr. 4307 och batch nr. B174307-01.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.49/2019 har en fyrverkeritårta med 25 skott rapporterats. Skotten från fyrverkeritårtan stiger i en oförutsägbar vinkel, glödande ämnen från skotten har för lång brinntid och kan orsaka brand när de landar på marken. Följaktligen kan användaren eller åskådarna träffas av skotten från fyrverkeritårtan och orsaka skada. De glödande ämnena från skotten kan orsaka brännskador eller brand.

  Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och relevant standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet som har beslutat att produkterna inte får säljas och ska tas bort från marknaden.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/1907/19 på Europeiska kommissionens webbsida

 • Fyrverkeritårtan Green Wall från Insmart International LTD

  Bild på produktenProdukt

  Fyrverkeritårtan Green Wall från Insmart International LTD. registreringsnummer 1646-F2-104-027-03, art. nr. 4059 och batch nr. B150070.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.49/2019 har en fyrverkeritårta med 20 skott rapporterats. Skotten från fyrverkeritårtan exploderar på för låg höjd och inte i följd. Dessutom är ljudtrycksnivån vid explosionerna för hög. Åskådare eller användare kan träffas av delar från fyrverkeriet vilket kan orsaka skador och de för höga ljudnivåer kan orsaka hörselskador.
  Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och relevant standard EN 16263.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet som har beslutat att produkterna inte får säljas och ska återkallas från konsument.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.
  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/1906/19 på Europeiska kommissionens webbsida

 • Raketen Aurora PXCR215 från Piromax

  Bild på produktenProdukt

  Raketen Aurora PXCR215 från Piromax, registreringsnummer CE 1395-F2-0103/2017, Batch nr: 2017-4.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.49/2019 har fyrverkeriraket rapporterats. Produkten överskrider det explosiva innehållet för den typgodkända modellen. Följaktligen är det säkerhetsavstånd som krävs högre än det som anges i förpackningen, vilket kan leda till skador på åskådare eller användaren.
  Produkten uppfyller inte kraven i pyrotekniska direktivet och den relevanta europeiska standarden EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av dansk myndighet som har beslutat att produkterna inte får säljas och ska tas bort från marknaden.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten så lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/1843/19 på Europeiska kommissionens webbsida

 • Raketerna Spyder rockets från Lesli vuurwerk

  Produkt

  Raketerna Spyder rockets (Spyder 1, Spyder 2 LE nr 02608 ID-code CL1319-3, CL1319-4) från Lesli vuurwerk, med EAN-koden 8714365026088. registreringsnummer 1008-F2-69244123 och batch nr. 43F555/042/15.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.49/2019 har fyrverkeriraket utan pinne rapporterats. Raketen stiger i en vinkel som är för låg och ljudtrycksnivån under explosionen är för hög, raketen kan explodera för nära åskådare och den för höga ljudnivån kan orsaka hörselskador. Raketen säljs i en förpackning om två stycken.

  Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och relevant standard EN 16263.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet som har beslutat att produkterna inte får säljas och ska tas bort från marknaden.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten så lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation RAPEX (på engelska) om produkten A12/1904/19 på Europeiska kommissionens webbplats

 • Tändare från Ktwo

  Produkt

  Tändare av märket Ktwo, typ CB5022441140065, EAN kod 5022441140065.

  Annons som föreställer rosa tändare

  Anmärkning

  I RAPEX-listan för v. 47/2019 har en tändare från Ktwo rapporterats då lågans släcktid är för lång och användaren kan få brännskador.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av fransk myndighet och importören har återkallat produkten från konsument.

  Produkten i Sverige

  MSB har misstanke om den även har sålts i Sverige och undersöker för närvarade detta. Träffar du på produkten så använd den inte utan säg till innehavaren av produkten att lämna tillbaka den till försäljningsstället. Om tändaren säljs eller har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.
  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/1532/19 på Europeiska kommissionens webbplats

 • Fyrverkerismällare från Salon Roger Fireworks, Scorpio’s

  En lila kartong med blixt i vänstra hörnet och en skorpion i det nedersta högra hörnet.Produkt

  Fyrverkerismällare Scorpio’s från Salon Roger Fireworks, modell T817B, registreringsnummer 1646 P1-043-010-51, Batchnummer: 2017-SAL-1  43F365/055/17

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.44/2019 har fyrverkerismällare rapporterats. Smällarna har för hög ljudnivå, och kan därför ge hörselskador. Smällarna säljs i en kartong om 5 stycken och saknar text på svenska. Batchnumret anges i anmälan vara 2017-SAL-1,(vilket är samma som för Detonate #4 nedan). Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och relevant standard EN 16263.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet som har beslutat att produkterna ska återkallas från konsument, det vill säga köpta produkter ska återlämnas till försäljningsstället.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige, vilket är bra eftersom fyrverkerier med endast knall i Sverige inte får användas av privatpersoner utan tillstånd. Träffar du ändå på produkten så lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.
  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/1154/19 på Europeiska kommissionens webbplats

 • Gasflaska med helium för ballonger från Party Factory

  Röd gasflaskaProdukt

  Gasflaska innehållande helium för fyllning av ballonger från Party Factory modell BR1C och med  EAN-kod 4260432844047.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.42/2019 har en gasflaska innehållande helium rapporterats. Gasflaskan har en ventil som inte är godkänd för den gas som den innehåller samt har felaktiga märkningar.
  Gasflaskan uppfyller inte direktivet om transportabla tryckbärande anordningar, reglerna om transport av farligt gods (ADR) och relevant standard EN ISO 11118. 

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av fransk myndighet som fått annonser om produkten frivilligt borttagen från marknadsplatsen Amazon liksom från andra marknadsplatser.

  Viktig information: MSB har kontaktat fransk myndighet då MSB anser att vissa av de brister som har konstaterat är felaktiga och beror på en felaktig tillämpning av gällande regler. Det är anledningen till att ytterligare brister finns angivna för produkten i notifikationen A12/1532/19 på Europeiska kommissionens webbplats.

  Produkten i Sverige

  Produkterna anges ha sålts på Amazon och kan därför också finnas hos användare i Sverige. Såvitt MSB vet har produkten inte sålts av distributör i Sverige. Träffar du ändå på produkten så kontakta den som sålt den eller använd gasflaskan med försiktighet.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.
  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/1532/19 på Europeiska kommissionens webbplats

 • Fyrverkerismällare från Salon Roger Fireworks, Detonante #4

  Förpackning för fyrverkerismällareProdukt

  Fyrverkerismällare Trueno från Salon Roger Fireworks, modell Detonante #4, registreringsnummer 1646 P1- 043-010-51, Batchnummer: 2017-SAL-1  43F365/055/17

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.40/2019 har fyrverkerismällare rapporterats. Smällarna har för hög ljudnivå, över 120 dB och kan därför ge hörselskador. Smällarna säljs i en kartong om 10, men kartongen anges innehålla 5 stycken och saknar text på svenska. Batchnumret anges i anmälan vara 2017-SAL-1, men även 43F365/055/17 finns angivet. Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och relevant standard EN 16263.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet som har beslutat att produkterna ska återkallas från konsument, det vill säga köpta produkter ska återlämnas till försäljningsstället.

  Produkten i Sverige

  Produkterna anges bara ha sålts till ett fåtal länder; Nederländerna, Polen och Belgien. Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige, vilket är bra eftersom fyrverkerier med endast knall i Sverige inte får användas av privatpersoner utan tillstånd. Träffar du ändå på produkten så lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/1476/19 på Europeiska kommissionens webbplats

 • Flyttbar gasolkamin från Simba, modell NY-F138

  Portbal kaminProdukt

  Flyttbar gasolkamin från Simba, modell NY-F138.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.38/2019 har en flyttbar gasolkamin från Simba rapporterats.  Brännarens keramiska plätering är inte tillräckligt fastsatt och bruksanvisningen är felaktig. En användare kan försöka fästa den keramiska pläteringen och få brännskador eller ta eld. Den flyttbara gasolkaminen uppfyller inte EU:s gasapparatförordning.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av maltesisk myndighet som har beslutat att gasolkaminen inte får finnas på marknaden (säljas eller ges bort).

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten så var medveten om riskerna vid användning.
  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om A12/1377/19 på Europeiska kommissionens webbplats

 • Portabelt litet gasolkök (kokplatta) från Askari, modell 10844

  Portabelt gasolkökProdukt

  Portabel gasspis (kokplatta) från Askari, modell 10844 (BDZ-163S).

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.38/2019 har en portabel gasspis (kokplatta) från Askari rapporterats. Gasbehållaren som finns under locket på sidan kan överhettas och brista vid användningen. Användare eller andra kan följaktligen drabbas av brännskador. Det portabla gasolköket uppfyller inte EU:s gasapparatdirektiv, och de harmoniserade standarderna EN 417 och EN 521.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av tysk myndighet som har beslutat att produkterna inte får finnas på marknaden och ska även återkallas från konsument.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten så använd den inte utan säg till innehavaren av produkten att lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om A12/1363/19 på Europeiska kommissionens webbplats

 • Terrassvärmare från Yuarn Baau Taih Enterprise Co. LTD med namnet ”Patio Heater” och av typ/modell YBT-01 / 359BT909

  Produkt

  Terrassvärmare från Yuarn Baau Taih Enterprise Co. LTD med namnet ”Patio Heater” och av typ/modell YBT-01 / 359BT909.

  Anmärkning

  I RAPEX-listan för v. 32/2019 har en terrassvärmare av märke Yuarn Baau Taih Eterprise Co. Ltd med namnet ”Patio Heater” och av typ/modell YBT-01 / 359BT909 rapporterats inte uppfylla kraven i EU:s gasapparatförordning och standarden EN 14543. EAN-koden är 4260020322384. Flamvakten stänger inte av gasflödet tillräckligt snabbt när lågan släcks. Om det finns en annan antändningskälla i närheten kan den utsläppta gasen antändas och orsaka explosion. Importören har förbjudits att tillhandahålla produkten.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av myndighet i Luxemburg som har beslutat att produkten inte får finnas på marknaden.

  Produkten i Sverige

  Produkten har såvitt MSB vet inte sålts i Sverige. Enligt märkningen är terrassvärmaren inte ämnad för den svenska marknaden men anges kunna användas i Norge och i Danmark. Det kan därför inte uteslutas att den också finns i Sverige. Träffar du på produkten så använd den inte utan säg till innehavaren av produkten att lämna tillbaka den till försäljningsstället eftersom importören namn tycks saknas på produkten. Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska): A12/1198/19

 • Varmvattenberedare från Megamove, modellerna MoveFlame 2, JSD12-W03 och MoveFlame 3, JSD20-W03

  Produkt

  Varmvattenberedare från Megamove, modellerna MoveFlame 2, JSD12-W03 och MoveFlame 3, JSD20-W03.

  Anmärkning

  RAPEX-listan för v.32/2019 har varmvattenberedarna av märke Megamove, modellerna MoveFlame 2, JSD12-W03 respektive MoveFlame 3, JSD20-W03 rapporterats. De saknar försäkran om överensstämmelse och det kan inte uteslutas att det finns risk för allvarlig skada. EAN-koden är 7081259752837 för MoveFlame 3 men för MoveFlame 2 är den inte känd.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av nederländsk myndighet som den 20 juni beslutade att produkterna inte får finnas på marknaden.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige, men har enligt uppgift sålts på webbshop, okänt vilken. Träffar du på produkten så använd den inte utan säg till innehavaren av produkten att lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten. Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska): A12/1173/19

 • Fyrverkeritårta Lambada 2.0 från Kajagu, modell 21823 B

  FyrverkerierProdukt: Fyrverkeritårta Lambada 2.0 från Kajagu, modell 21823 B, EAN-koden 24112222, registreringsnumret uppges vara 0163-F2-0083.

  Anmärkning: I Rapex-listan för v. 2/2019 har en fyrverkeritårta med 47 skott och med namn Lambada 2.0 från tillverkaren Kajagu, visat sig - då den skjuts av - orsaka att flammor uppstår som inte slocknar.

  Om det händer kan såväl tårtan själv som brännbart material i närheten fatta eld och brand uppstå.

  Om anmälan

  • Myndigheterna i Österrike har beordrat importören att ta bort produkten från marknaden.
  • Produkten har text enbart på tyska.

  Produkten i Sverige

  MSB har ingen uppgift om att den sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten så använd den inte utan säg till innehavaren av produkten att lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska): A12/0016/19