Till innehåll på sidan

Rapporterade produkter med allvarlig risk

Här publiceras produkter med allvarliga säkerhetsrisker som omfattas av MSB:s produktregler och kontrollmandat.

Produkterna som publiceras här varnar EU-kommissionen för genom systemet RAPEX och de omfattas av MSB:s produktregler. I informationen för varje produkt framgår det om MSB har hittat produkten i Sverige eller söker efter den. Listan kompletteras löpande och innehåller rapporterade produkter från och med 2018. 

Information om Rapex-systemetVeckovisa rapporter från Rapex

Listan med rapporterade produkter med allvarlig risk

2020

 • Fyrverkeritårtan Exhibition S5701 från Tristar SD

  Fyrverkeritårtan ExhibitionProdukt

  Fyrverkeritårta Exhibition S5701 med tillverkningsår 2018 från Tristar SD. Batteri med 19 skott i en färgglad sexkantig kartong med dimensionerna: längd = 135mm, bredd = 90mm, höjd = 173mm. Fyrverkeritårtan har enkel antändningsstubin. Batchnumret är angivet som S5701Exhibition-2018, EAN-kod som 5425017851653 och registreringsnummer som 1008-F2-69253465. I EU-kommissionens rapporteringslista går att se en större bild av produkten.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.24/2020 har en fyrverkeritårta rapporterats. Fyrverkeritårtan är instabil vilket kan medföra att den välter under avskjutning medan skott går av. Personer riskerar att träffas av brinnande projektiler vilket kan orsaka brännskador. Produkten uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU (och därmed inte heller MSB:s föreskrifter (MSBFS 2015:6) om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition) och relevant EU-standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet som har beslutat att importören ska återkalla produkten från konsument.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt Information i RAPEX (på engelska) om produkten A12/00866/20 på Europeiska kommissionens webbsida

 • Smällare Cobra 3 P1

  ProduktbildProdukt

  Smällare Cobra 3 P1 från Di Blasio Elio Fireworks, 1008-P1-69257689, Z P1 CE, art. nr. 2102 och EAN kod 8 034094 610250. Notifikationen avser följande batcher: 19361/40, 19364/40, 19365/40, 19374/40, 19381/40, 19382/40, 19383/40, 19384/40, 19404/40, 19422/40, 19423/40, 19431/40, 19432/40, 19473/39, 19474/39, 19475/39. Produkten tillhandahålls i en svart kartong med grönt tryck och innehåller 20 stycken smällare.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.16/2020 har smällare rapporterats. Stubinen har för lång brinntid, användare då kan gå tillbaka till fyrverkeriet och får brännskador från den oväntade explosionen. Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU (och därmed inte heller MSB:s föreskrifter (MSBFS 2015:6) om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition) och relevant standard EN 16263-4.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet som har beslutat att produkten inte får säljas och ska återkallas från slutanvändare.

  Produkten i Sverige

  I Sverige får smällare enbart användas av personer med särskilt tillstånd och såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta tillverkaren vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt Information i RAPEX (på engelska) om produkten A12/00588/20 på Europeiska kommissionens webbsida

 • Smällare Megatresk Explo

  ProduktbildProdukt

  Smällare Megatresk Explo från Privatex-Pyro s.r.o, 1395-P1–0473/2017, 200-EX, parti 01/2019 med EAN kod  8 586007 900915. Produkten tillhandahålls i en kartong innehåller 10 stycken smällare.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.14/2020 har smällare rapporterats. Stubinen har för lång brinntid, användare då kan gå tillbaka till fyrverkeriet och får brännskador från den oväntade explosionen. Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU (och därmed inte heller MSB:s föreskrifter (MSBFS 2015:6) om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition) och relevant standard EN 16263-4.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet som har beslutat att produkten inte får säljas och ska återkallas från slutanvändare.

  Produkten i Sverige

  I Sverige får smällare enbart användas av personer med särskilt tillstånd och såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta tillverkaren vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt Information i RAPEX (på engelska) om produkten A12/00506/20 på Europeiska kommissionens webbsida

 • Smällare Funke China-Böller D

  Produkt

  Smällare, Funke China-Böller D, artikelnummer 490 från Funke. 

  Röd förpackning med en landskapsbild och ett tigerhuvud samt med text mot gul bakgrund

  Anmärkning  

  Stubinens brinntid är för kort och användaren riskerar att inte nå säkert avstånd innan det smäller. Användaren utsätts då för en alltför hög ljudtrycksnivå som kan orsaka hörselskada. 

  Smällare.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av myndighet i Österrike som har beslutat att distributören ska återkalla smällaren från slutanvändare.

  Produkten i Sverige

  Smällare får i Sverige endast användas av personer med särskilt tillstånd och såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.


  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska) om produkten A12/00297/20 på Europeiska kommissionens webbsida

 • Smällare Funke China-Böller B

  Produkt 

  Smällare, Funke China-Böller B, art. 480 från Funke, registreringsnummer1008-P1–69256651, artikelnummer 480

  Anmärkning 

  I Rapex-listan för v 9/2020 har en smällare, kategori P1, med namn Funke China-Böller B rapporterats. Stubinens brinntid är för kort och användaren riskerar att inte nå säkert avstånd innan det smäller. Användaren utsätts då för en alltför hög ljudtrycksnivå som kan orsaka hörselskada.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av myndighet i Österrike som har beslutat att distributören ska återkalla smällaren från slutanvändare.

  Produkten i Sverige

  Smällare får i Sverige endast användas av personer med särskilt tillstånd och såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.
   
  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt Information i RAPEX (på engelska) om produkten A12/00290/20 på Europeiska kommissionens webbsida

   

 • Smällare Funke Super-Böller

  Produkten

  Smällare, Funke Super-Böller 2 från Funke
  registreringsnummer 1008-P1–69256651, artikelnummer 510

  Anmärkning 

  I Rapex-listan för v 9/2020 har denna smällare rapporterats. Stubinens brinntid är för kort och användaren riskerar att inte nå säkert avstånd innan det smäller.

  Produkterna uppfyller inte kraven i direktivet om pyrotekniska artiklar (och därmed inte heller MSB:s föreskrifter (MSBFS 2015:6) om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition).

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av myndighet i Österrike som har beslutat att distributören ska återkalla smällaren från slutanvändare.

  Produkten i Sverige

  I Sverige får smällare bara användas av personer med särskilt tillstånd och såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska) om produkten A12/00289/20 på Europeiska kommissionens webbsida

 • Smällare Black Thunder från Piromax

  Black thunderProdukt

  Smällare Black Thunder från Piromax, 1395-F2-0269/2017, art. nr. PXP205 och EAN kod 5 901721 794160.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.4/2020 har smällare rapporterats. Smällarens ljudtrycksnivå är för hög, överstiger 120 dB, vilket kan orsaka hörselskador.

  Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och relevant standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet som har beslutat att produkten inte får säljas och ska återkallas från konsument.

  Produkten i Sverige

  Smällare är inte tillåtna i Sverige och såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/00081/20 på Europeiska kommissionens webbsida

 • Tårta Endless Night från Surex

  Produkt

  Tårta Endless Night från Surex, 1395-F2-0014/2011, art. nr. SFC8193

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.4/2020 har en fyrverkeritårta rapporterats. Fyrverkeritårtan är instabil och kan välta efter antändning. En konsekvens är att projektiler går horisontellt mycket nära marken kan träffa personer och orsaka brännskador och andra skador.

  Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och relevant standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet som har beslutat att produkten inte får säljas och ska återkallas från konsument.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/00079/20 på Europeiska kommissionens webbsida

 • Smällare Valencianets från Cialfir

  Produkt

  Smällare Valencianets från Cialfir, 0163-F2-0656, art. nr. 0314 och EAN kod 8 435033 803144.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.3/2020 har smällare rapporterats. Smällarens ljudtrycksnivå är för hög, överstiger 120 dB, vilket kan orsaka hörselskador.

  Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och relevant standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet som har beslutat att produkten inte får säljas och ska återkallas från konsument.

  Produkten i Sverige

  Smällare är inte tillåtna i Sverige och såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/00001/20 på Europeiska kommissionens webbsida

 • Cobra 3 BP 2

  Produkt

  Smällare Cobra 3 BP 2 från Di Blasio Elio Fireworks, registreringsnummer 0163-F2-1210, art. nr. 2106 och EAN kod 8 034094 610199.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.2/2020 har smällare rapporterats. Delar av smällarna kan flyga iväg längre än säkerhetsavståndet på 8 m. Användare och åskådare kan följaktligen träffas av delar och orsaka brännskador. Stubinen har för lång brinntid, användare då kan gå tillbaka till fyrverkeriet och får brännskador från den oväntade explosionen. Dessutom smällarens ljudtrycksnivå är för hög vilket kan orsaka hörselskador.

  Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och relevant standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av nederländsk myndighet som har beslutat att produkten inte får säljas och ska återkallas från konsument.

  Produkten i Sverige

  Smällare är inte tillåtna i Sverige och såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/00073/19 på Europeiska kommissionens webbsida

2019

 • Fyrverkeritårtan Party-Fices Pyro-Concept från Weco Pyrotechnical Fabrik

  Produkt

  Fyrverkeritårtan Party-Fices Pyro-Concept från Weco Pyrotechnical Fabrik, registreringsnummer 1395-F2-0316/2015, art. nr. 201054-48 PF och EAN kod 4047291062924.Bild på produkten

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.49/2019 har en fyrverkeritårta med 141 skott rapporterats. Fyrverkeritårtan fungerar kanske inte korrekt när den antänds, användaren kan gå tillbaka till fyrverkeriet och få brännskador. Lågorna som blir när skotten avfyras slocknar inte och fyrverkeritårtan och brandfarligt material i närheten kan ta eld.
  Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och relevant standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet och tillverkaren återkallar produkten från konsument.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska) om produkten A12/1929/19 på Europeiska kommisionens webbsida

 • Fyrverkeritårtan Night Hawk från Weco Pyrotechnical Fabrik

  Bild på produktenProdukt

  Fyrverkeritårtan Night Hawk från Weco Pyrotechnical Fabrik, registreringsnummer 1008-F2-69249100, art. nr. 350015-48 och EAN kod 4047291047389.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.49/2019 har en fyrverkeritårta med 38 skott rapporterats. Fyrverkeriets ljudtrycksnivå är för hög och de höga ljudnivåerna kan orsaka hörselskador.

  Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och relevant standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet och tillverkaren återkallar produkten från konsument.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.
  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/1924/19 på Europeiska kommisionens webbsida

 • Fyrverkeriraket Ghost Scream Rockets med pinne från Weco Pyrotechnical Fabrik

  Produkt

  Fyrverkeriraket med pinne, märke Ghost Scream Rockets från Weco Pyrotechnical Fabrik, 4 stycken i transparant påse, registreringsnummer 1008-F2-69246131, art. nr. 2916 och EAN kod 4047291040076.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.49/2019 har fyrverkeriraket rapporterats. Brinntiden för stubinen är för lång, raketen lyfter inte eller stiger i en för låg vinkel och exploderar vid en för låg höjd. Om det finns en försening innan explosionen kan användare gå tillbaka till produkten och kan bli brända av en oväntad explosion och åskådare kan träffas av delar av fyrverkeriet som kan orsaka brännskador. Dessutom är ljudtrycksnivån för fyrverkerierna för högt vilket kan orsaka hörselskador.

  Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och relevant standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet och tillverkaren återkallar produkten från konsument.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/1921/19 på Europeiska kommisionens webbsida

 • Fyrverkeritårtan Mjölnir 2.0 från Insmart International LTD

  Bild på produktenProdukt

  Fyrverkeritårtan Mjölnir 2.0 från Insmart International LTD., registreringsnummer 1646-F2-104-024-03, art. nr. 4307 och batch nr. B174307-01.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.49/2019 har en fyrverkeritårta med 25 skott rapporterats. Skotten från fyrverkeritårtan stiger i en oförutsägbar vinkel, glödande ämnen från skotten har för lång brinntid och kan orsaka brand när de landar på marken. Följaktligen kan användaren eller åskådarna träffas av skotten från fyrverkeritårtan och orsaka skada. De glödande ämnena från skotten kan orsaka brännskador eller brand.

  Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och relevant standard EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet som har beslutat att produkterna inte får säljas och ska tas bort från marknaden.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/1907/19 på Europeiska kommisionens webbsida

 • Fyrverkeritårtan Green Wall från Insmart International LTD

  Bild på produktenProdukt

  Fyrverkeritårtan Green Wall från Insmart International LTD. registreringsnummer 1646-F2-104-027-03, art. nr. 4059 och batch nr. B150070.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.49/2019 har en fyrverkeritårta med 20 skott rapporterats. Skotten från fyrverkeritårtan exploderar på för låg höjd och inte i följd. Dessutom är ljudtrycksnivån vid explosionerna för hög. Åskådare eller användare kan träffas av delar från fyrverkeriet vilket kan orsaka skador och de för höga ljudnivåer kan orsaka hörselskador.
  Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och relevant standard EN 16263.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet som har beslutat att produkterna inte får säljas och ska återkallas från konsument.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten, använd den inte, lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.
  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/1906/19 på Europeiska kommisionens webbsida

 • Raketen Aurora PXCR215 från Piromax

  Bild på produktenProdukt

  Raketen Aurora PXCR215 från Piromax, registreringsnummer CE 1395-F2-0103/2017, Batch nr: 2017-4.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.49/2019 har fyrverkeriraket rapporterats. Produkten överskrider det explosiva innehållet för den typgodkända modellen. Följaktligen är det säkerhetsavstånd som krävs högre än det som anges i förpackningen, vilket kan leda till skador på åskådare eller användaren.
  Produkten uppfyller inte kraven i pyrotekniska direktivet och den relevanta europeiska standarden EN 15947.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av dansk myndighet som har beslutat att produkterna inte får säljas och ska tas bort från marknaden.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten så lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/1843/19 på Europeiska kommisionens webbsida

 • Raketerna Spyder rockets från Lesli vuurwerk

  Produkt

  Raketerna Spyder rockets (Spyder 1, Spyder 2 LE nr 02608 ID-code CL1319-3, CL1319-4) från Lesli vuurwerk, med EAN-koden 8714365026088. registreringsnummer 1008-F2-69244123 och batch nr. 43F555/042/15.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.49/2019 har fyrverkeriraket utan pinne rapporterats. Raketen stiger i en vinkel som är för låg och ljudtrycksnivån under explosionen är för hög, raketen kan explodera för nära åskådare och den för höga ljudnivån kan orsaka hörselskador. Raketen säljs i en förpackning om två stycken.

  Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och relevant standard EN 16263.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet som har beslutat att produkterna inte får säljas och ska tas bort från marknaden.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten så lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt

  Information RAPEX (på engelska) om produkten A12/1904/19 på Europeiska kommisionens webbplats

 • Tändare från Ktwo

  Produkt

  Tändare av märket Ktwo, typ CB5022441140065, EAN kod 5022441140065.

  Annons som föreställer rosa tändare

  Anmärkning

  I RAPEX-listan för v. 47/2019 har en tändare från Ktwo rapporterats då lågans släcktid är för lång och användaren kan få brännskador.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av fransk myndighet och importören har återkallat produkten från konsument.

  Produkten i Sverige

  MSB har misstanke om den även har sålts i Sverige och undersöker för närvarade detta. Träffar du på produkten så använd den inte utan säg till innehavaren av produkten att lämna tillbaka den till försäljningsstället. Om tändaren säljs eller har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.
  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/1532/19 på Europeiska kommisionens webbplats

 • Fyrverkerismällare från Salon Roger Fireworks, Scorpio’s

  En lila kartong med blixt i vänstra hörnet och en skorpion i det nedersta högra hörnet.Produkt

  Fyrverkerismällare Scorpio’s från Salon Roger Fireworks, modell T817B, registreringsnummer 1646 P1-043-010-51, Batchnummer: 2017-SAL-1  43F365/055/17

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.44/2019 har fyrverkerismällare rapporterats. Smällarna har för hög ljudnivå, och kan därför ge hörselskador. Smällarna säljs i en kartong om 5 stycken och saknar text på svenska. Batchnumret anges i anmälan vara 2017-SAL-1,(vilket är samma som för Detonate #4 nedan). Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och relevant standard EN 16263.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet som har beslutat att produkterna ska återkallas från konsument, dvs köpta produkter ska återlämnas till försäljningsstället.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige, vilket är bra eftersom fyrverkerier med endast knall i Sverige inte får användas av privatpersoner utan tillstånd. Träffar du ändå på produkten så lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.
  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/1154/19 på Europeiska kommisionens webbplats

 • Gasflaska med helium för ballonger från Party Factory

  Röd gasflaskaProdukt

  Gasflaska innehållande helium för fyllning av ballonger från Party Factory modell BR1C och med  EAN-kod 4260432844047.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.42/2019 har en gasflaska innehållande helium rapporterats. Gasflaskan har en ventil som inte är godkänd för den gas som den innehåller samt har felaktiga märkningar.
  Gasflaskan uppfyller inte direktivet om transportabla tryckbärande anordningar, reglerna om transport av farligt gods (ADR) och relevant standard EN ISO 11118. 

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av fransk myndighet som fått annonser om produkten frivilligt borttagen från marknadsplatsen Amazon liksom från andra marknadsplatser.

  Viktig information: MSB har kontaktat fransk myndighet då MSB anser att vissa av de brister som har konstaterat är felaktiga och beror på en felaktig tillämpning av gällande regler. Det är anledningen till att ytterligare brister finns angivna för produkten i notifikationen A12/1532/19 på Europeiska kommissionens webbplats.

  Produkten i Sverige

  Produkterna anges ha sålts på Amazon och kan därför också finnas hos användare i Sverige. Såvitt MSB vet har produkten inte sålts av distributör i Sverige. Träffar du ändå på produkten så kontakta den som sålt den eller använd gasflaskan med försiktighet.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB via länken ”Anmäl produkt” nedan om var produkten köptes eller finns till försäljning.
  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/1532/19 på Europeiska kommissionens webbplats

 • Fyrverkerismällare från Salon Roger Fireworks, Detonante #4

  Förpackning för fyrverkerismällareProdukt

  Fyrverkerismällare Trueno från Salon Roger Fireworks, modell Detonante #4, registreringsnummer 1646 P1- 043-010-51, Batchnummer: 2017-SAL-1  43F365/055/17

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.40/2019 har fyrverkerismällare rapporterats. Smällarna har för hög ljudnivå, över 120 dB och kan därför ge hörselskador. Smällarna säljs i en kartong om 10, men kartongen anges innehålla 5 stycken och saknar text på svenska. Batchnumret anges i anmälan vara 2017-SAL-1, men även 43F365/055/17 finns angivet. Produkterna uppfyller inte EU-direktiv 2013/29/EU om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och relevant standard EN 16263.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av belgisk myndighet som har beslutat att produkterna ska återkallas från konsument, dvs köpta produkter ska återlämnas till försäljningsstället.

  Produkten i Sverige

  Produkterna anges bara ha sålts till ett fåtal länder; Nederländerna, Polen och Belgien. Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige, vilket är bra eftersom fyrverkerier med endast knall i Sverige inte får användas av privatpersoner utan tillstånd. Träffar du ändå på produkten så lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om produkten A12/1476/19 på Europeiska kommisionens webbplats

 • Flyttbar gasolkamin från Simba, modell NY-F138

  Portbal kaminProdukt

  Flyttbar gasolkamin från Simba, modell NY-F138.

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.38/2019 har en flyttbar gasolkamin från Simba rapporterats.  Brännarens keramiska pläterring är inte tillräckligt fastsatt och bruksanvisningen är felaktig. En användare kan försöka fästa den keramiska pläteringen och få brännskador eller ta eld. Den flyttbara gasolkaminen uppfyller inte EU:s gasapparatförordning.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av maltesisk myndighet som har beslutat att gasolkaminen inte får finnas på marknaden (säljas eller ges bort).

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten så var medveten om riskerna vid användning.
  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om A12/1377/19 på Europeiska kommissionens webbplats

 • Portabelt litet gasolkök (kokplatta) från Askari, modell 10844

  Portabelt gasolkökProdukt

  Portabel gasspis (kokplatta) från Askari, modell 10844 (BDZ-163S).

  Anmärkning

  I Rapex-listan för v.38/2019 har en portabel gasspis (kokplatta) från Askari rapporterats. Gasbehållaren som finns under locket på sidan kan överhettas och brista vid användningen. Användare eller andra kan följaktligen drabbas av brännskador. Det portabla gasolköket uppfyller inte EU:s gasapparatdirektiv, och de harmoniserade standarderna EN 417 och EN 521.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av tysk myndighet som har beslutat att produkterna inte får finnas på marknaden och ska även återkallas från konsument.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten så använd den inte utan säg till innehavaren av produkten att lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produktInformation i RAPEX (på engelska) om A12/1363/19 på Eurospeiska kommissionens webbplats

 • Terrassvärmare från Yuarn Baau Taih Enterprise Co. LTD med namnet ”Patio Heater” och av typ/modell YBT-01 / 359BT909

  Produkt

  Terrassvärmare från Yuarn Baau Taih Enterprise Co. LTD med namnet ”Patio Heater” och av typ/modell YBT-01 / 359BT909.

  Anmärkning

  I RAPEX-listan för v. 32/2019 har en terassvärmare av märke Yuarn Baau Taih Eterprise Co. Ltd med namnet ”Patio Heater” och av typ/modell YBT-01 / 359BT909 rapporterats inte uppfylla kraven i EU:s gasapparatförordning och standarden EN 14543. EAN-koden är 4260020322384. Flamvakten stänger inte av gasflödet tillräckligt snabbt när lågan släcks. Om det finns en annan antändningskälla i närheten kan den utsläppta gasen antändas och orsaka explosion. Importören har förbjudits att tillhandahålla produkten.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av myndighet i Luxemburg som har beslutat att produkten inte får finnas på marknaden.

  Produkten i Sverige

  Produkten har såvitt MSB vet inte sålts i Sverige. Enligt märkningen är terrassvärmaren inte ämnad för den svenska marknaden men anges kunna användas i Norge och i Danmark. Det kan därför inte uteslutas att den också finns i Sverige. Träffar du på produkten så använd den inte utan säg till innehavaren av produkten att lämna tillbaka den till försäljningsstället eftersom importören namn tycks saknas på produkten. Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska): A12/1198/19

 • Varmvattenberedare från Megamove, modellerna MoveFlame 2, JSD12-W03 och MoveFlame 3, JSD20-W03

  Produkt

  Varmvattenberedare från Megamove, modellerna MoveFlame 2, JSD12-W03 och MoveFlame 3, JSD20-W03.

  Anmärkning

  RAPEX-listan för v.32/2019 har varmvattenberedarna av märke Megamove, modellerna MoveFlame 2, JSD12-W03 respektive MoveFlame 3, JSD20-W03 rapporterats. De saknar försäkran om överensstämmelse och det kan inte uteslutas att det finns risk för allvarlig skada. EAN-koden är 7081259752837 för MoveFlame 3 men för MoveFlame 2 är den inte känd.

  Om anmälan

  Produkten är anmäld av nederländsk myndighet som den 20 juni beslutade att produkterna inte får finnas på marknaden.

  Produkten i Sverige

  Såvitt MSB vet har produkten inte sålts i Sverige, men har enligt uppgift sålts på webbshop, okänt vilken. Träffar du på produkten så använd den inte utan säg till innehavaren av produkten att lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten. Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska): A12/1173/19

 • Fyrverkeritårta Lambada 2.0 från Kajagu, modell 21823 B

  FyrverkerierProdukt: Fyrverkeritårta Lambada 2.0 från Kajagu, modell 21823 B, EAN-koden 24112222, registreringsnumret uppges vara 0163-F2-0083.

  Anmärkning: I Rapex-listan för v. 2/2019 har en fyrverkeritårta med 47 skott och med namn Lambada 2.0 från tillverkaren Kajagu, visat sig - då den skjuts av - orsaka att flammor uppstår som inte slocknar.

  Om det händer kan såväl tårtan själv som brännbart material i närheten fatta eld och brand uppstå.

  Om anmälan

  • Myndigheterna i Österrike har beordrat importören att ta bort produkten från marknaden.
  • Produkten har text enbart på tyska.

  Produkten i Sverige

  MSB har ingen upppgift om att den sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten så använd den inte utan säg till innehavaren av produkten att lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska): A12/0016/19

2018

 • Fyrverkeritårta Top Gun från Slysavarnarfélagið Landsbjörg, modellen 326/090810

  FyrverkeritårtaProdukt: Fyrverkeritårta Top Gun från Slysavarnarfélagið Landsbjörg, modellen 326/090810, AN-koden är 6 900020908109 och registreringsnumret är 1008-F3-69246900

  Anmärkning: I RAPEX-listan för vecka 49, 2018 rapporteras att en trekantig fyrverkeritårta med namn Top Gun och märke Slysavarnarfélagið Landsbjörg har dåliga instruktioner om hur man viker ut de stabiliserande anordningar som finns på undersidan.

  Konsekvensen kan bli att tårtan välter när inte stabilisatorerna används, och om produkten välter kan delar av fyrverkeripjäsen träffa åskådare vilket kan orsaka brännskador.

  Om anmälan

  • Produkten är anmäld av isländska myndigheter.

  Produkten i Sverige

  Produkten får i Sverige inte användas av privatpersoner – eftersom den är av kategori F3 - utan kräver särskilt tillstånd från MSB för hantering.

  Träffar du ändå på produkten så använd den inte utan säg till innehavaren av produkten att lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska): A12/1822/18

 • Fyrverkeriraket Astronaut från LCH Fireworks A/S

  FyrverkeriraketProdukt: Fyrverkeriraket Astronaut från LCH Fireworks A/S, batchnummer 15-2610-004, produktionsår 2015, registreringsnumret 0200-F2-0183. Raketen är svart och röd med asiatiska tecken och med en tydlig spets, monterad på pinne.

  Anmärkning: I RAPEX-listan för v. 42, 2018,  rapporteras att en raket av märket Astronaut från LCH Fireworks A/S går upp för flackt och exploderar på för låg höjd.

  Detta innebär att åskådare riskerar att träffas av delar från fyrverkeripjäsen, vilket kan orsaka brännskador och andra skador.  

  Om anmälan

  • Danska myndigheter har anmält produkten under ”annan risknivå” (vilket är något lägre än en anmälan under ”produkt med allvarlig risk”) men har ändå beordrat att produkten ska tas bort från marknaden.

  Produkten i Sverige

  Produkten har sålts i Danmark och har såvitt MSB vet inte sålts i Sverige.

  Träffar du på produkten så använd den inte utan säg till innehavaren av produkten att lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska): A11/0080/18

 • Fyrverkeriraket Brocade Crown från Brilliant Fireworks ApS, BF616

  FyrverkeriProdukt: Fyrverkeriraket Brocade Crown från Brilliant Fireworks ApS, modellen eller typen Original nr BF616, registreringsnumret 1008-F2-69256997.
  Den ser ut som en grönt rör med en rosa klump i toppen monterat på en pinne och har

  Anmärkning: I RAPEX-listan för v. 42, 2018 rapporterar danska myndigheter att en raket av märke Brocade Crown från Brilliant Fireworks ApS visat sig gå upp för flackt och explodera på för låg höjd.

  Detta kan innebära att åskådare riskerar att träffas av delar från fyrverkeripjäsen, vilket kan orsaka brännskador och andra skador.

  Om anmälan

  • Danska myndigheter har anmält produkten under ”annan risknivå” (vilket är något lägre än en anmälan under ”produkt med allvarlig risk”).
  • Danska myndigheter har beordrat att produkten ska tas från marknaden.

  Produkten i Sverige

  Produkten har sålts i Danmark men har såvitt MSB vet inte sålts i Sverige.

  Träffar du på produkten så använd den inte utan säg till innehavaren av produkten att lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera MSB om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska): A11/0079/18

 • Fotogenkamin från Timco Tools, modell WKH-4400

  FotogenkaminProdukt: Fotogenkamin från Timco Tools, ”Petroolilämmitin 6.5 kW”, modell WKH-4400, EAN-koden 6438014129730.

  Anmärkning: I RAPEX-listan v. 39, 2018 rapporteras att en fotogenkamin av märke Timco Tools med namn Petroolilämmitin 6.5 kW och av modell WKH-4400 blir för het.

  Temperaturen i såväl vägg, gasutflöde och bränsletank är för hög och användaren kan få brännskador om denne står för nära fotogenkaminen.

  Dessutom fungerar inte flamvakten – den säkerhetsanordningen som ska släcka lågan om kaminen tippas ur läge - vilket kan orsaka att fotogen som läcker ut ur den välta kaminen flammar upp och orsakar brand.

  Den finska myndigheten har beordrat att fotogenkaminen ska tas bort från marknaden.
   

  Om anmälan

  • Finska myndigheter har anmält produkten under ”annan risknivå” (vilket är något lägre än en anmälan under ”produkt med allvarlig risk”).
  • Finska myndigheter har ändå beordrat att produkten ska tas bort från marknaden.

  Produkten i Sverige

  Produkten är funnen i Finland och har såvitt MSB vet inte sålts i Sverige. Träffar du på produkten så använd den inte utan säg till innehavaren av produkten att lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska): A11/0077/18

 • Fyrverkerier – Raket JR06 från ’Jorge’

  FyrverkerierProdukt: Raketen JR06 från ’Jorge’, EAN-kod 5907704103011, registreringsnummer 1395-F2-0103/2009. Produkten har text på polska.

  Anmärkning: I RAPEX-listan v.38 rapporterar danska myndigheter att raketen JR06 från ’Jorge’ skjuts upp i för flack vinkel och exploderar på för låg höjd.
  Åskådare kan träffas av delar av raketen vilket kan orsaka brännskador.  .

  Om anmälan

  • Danska myndigheter har anmält produkten under ”annan risknivå” (vilket är något lägre än en anmälan under ”produkt med allvarlig risk”).
  • Danska myndigheter har ändå beordrat att dessa produkter ska tas från marknaden.
  • Produkten har text på polska.

  Produkten i Sverige

  Produkten är funnen i Danmark men har text på polska och har såvitt MSB vet inte sålts i Sverige. Träffar du på produkten så använd den inte utan säg till innehavaren av produkten att lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska): A11/0072/18

 • Fyrverkeriraket ’Royal Classic Bombe’ från Fyrværkerieksperten

  FyrverkerierProdukt: Fyrverkeriraket ’Royal Classic Bombe’ från Fyrværkerieksperten, EAN-koden 5704777013748, registreringsnummer 0200-F2-0079, anmälan gäller produkt som tillhör batch 601205-16.

  Anmärkning: I RAPEX-listan v. 38, 2018 rapporteras att raketen Raket ’Royal Classic Bombe’ från Fyrværkerieksperten A/S har en stubin som brinner för länge och skjuts upp i felaktig vinkel med följden att den exploderar på för låg höjd.

  Den långa tiden mellan antändning och avskjutning kan medföra att användaren går tillbaka till fyrverkeripjäsen i tron att den inte fungerar och då kan få brännskador av den oväntade explosionen. Åskådare kan träffas av delar av effekterna och få brännskador.

  Om anmälan

  • Danska myndigheter har anmält produkten under ”annan risknivå” (vilket är något lägre än en anmälan under ”produkt med allvarlig risk”) men har ändå beordrat att dessa produkter ska tas från marknaden.

  Produkten i Sverige

  Produkten är funnen i Danmark men har såvitt MSB vet inte sålts i Sverige. Träffar du på produkten så använd den inte utan säg till innehavaren av produkten att lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska): A11/0071/18

 • Fyrverkerieraket ’Big Bang 3’ från Fyrværkerieksperten A/S

  FyrverkerierProdukt: Raketen Big Bang 3” från Fyrværkeri-eksperten, EAN-kod 5704777008966, registrerings-nummer 0200-F2-0079.

  Anmälan gäller produkter som tillhör batch 601508-17. Raketen har en klump i fören.

  Anmärkning: I RAPEX-listan v. 38, 2018 rapporteras att raketen Big Bang från Fyrværkerieksperten A/S skjuts upp med en för flack vinkel och exploderar på för låg höjd vilket kan orsaka att åskådare får brännskador om de träffas av delar av fyrverkeripjäsen.

  Om anmälan

  • Danska myndigheter har anmält produkten under ”annan risknivå” (vilket är något lägre än en anmälan under ”produkt med allvarlig risk”)
  • Danska myndigheter har ändå beordrat att dessa produkter ska tas bort från marknaden. .

  Produkten i Sverige

  Produkten är funnen i Danmark och har såvitt MSB vet inte sålts i Sverige. Träffar du på produkten så använd den inte utan säg till innehavaren av produkten att lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska): A11/0070/18

 • Fyrverkeritårta från Fyrværkerieksperten A/S

  FyrverkerierProdukt: Fyrverkeritårtan ’Fyrværkerens Batteri 16 skud’ från Fyrværkerieksperten. Den anmälda produkten har EAN-kod 57044777028865, registreringsnummer 0200-F2-0286 och tillhör batch 601510-17.

  Anmärkning: I RAPEX-listan för v 38 har en fyrverkeritårta med namnet ’Fyrværkerens Batteri 16 skud’ rapporterats vara instabil och välta efter avskjutning och den kan i värsta fall fyra iväg sina skott även när den har vält.

  En konsekvens är att projektiler som går horisontellt mycket nära marken kan träffa personer och orsaka brännskador och andra skador. .

  Om anmälan

  • Danska myndigheter har beordrat att produkten ska tas bort från marknaden.

  Produkten i Sverige

  Produkten är funnen i Danmark men har såvitt MSB vet inte sålts i Sverige. Träffar du på produkten så använd den inte utan säg till innehavaren av produkten att lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige vänligen informera dessutom MSB om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska): A12/1379/18

 • Fyrverkerier – romerska ljus med fem skott - Magical Ball 5 Ran

  FyrverkerierProdukt: Fyrverkerier – romerska ljus med fem skott - Magical Ball 5 Ran. GrupaEtna, av märke NFC ApS. Säljs i paket om fyra, med märkningen ”1395-F2-021/2011”, EAN-koden 8595182440970 på märkningsetiketten.

  Anmärkning: I RAPEX-listan v. 28 finns romerskt ljus från GrupaEtna som uppges vara av märke NFC ApS och med namn Magical Ball 5 Ran rapporterade.
  I Danmark har man funnit att antändningsstubinen är för lång och att glödande material från fyrverkeripjäsen brinner under för lång tid och för nära marken.

  Den långa tiden innan avskjutning kan medföra att användaren går tillbaka till fyrverkeripjäsen i tron att den inte fungerar och då kan få brännskador.

  Åskådare kan också, enligt anmälan, träffas av delar av fyrverkeripjäsen vilket också kan orsaka brännskador.

  Om anmälan

  • Danska myndigheter har anmält produkten under ”annan risknivå” (vilket är något lägre än en anmälan under ”produkt med allvarlig risk”).
  • Danska myndigheter har ändå beordrat att dessa produkter ska tas från marknaden i hela EU.

  Produkten i Sverige

  MSB har ingen upppgift om att den sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten så använd den inte utan säg till innehavaren av produkten att lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska): A11/0058/18

 • Fristående fyrverkeriraket Proline 34 R

  FyrverkerierProdukt: Fristående raket av märke Proline från Fyrverkeriexperten A/S, med röda styrfenor av plast som en kjol och en klump i nosen. Raketen ligger i en grön kartong med namnet Proline 34 R i röd skrift. På etiketten står bland annat ”1008-F2-6924765”, EAN-koden 5704777021163 och ”Produktionsår 2014”.

  Anmärkning: I RAPEX-listan v. 28 har rapporterats en fristående raket, av märke Proline och med namnet Proline 34R,  går flackt efter avskjutning och exploderar på för låg höjd. Åskådare kan träffas av delar från raketen vilket kan orsaka brännskador.

  Om anmälan

  • Danska myndigheter har anmält produkten under ”annan risknivå” (vilket är något lägre än en anmälan under ”produkt med allvarlig risk”) men har ändå beordrat att produkten ska tas från marknaden.

  Produkten i Sverige

  Produkten är funnen i Danmark men har såvitt MSB vet inte sålts i Sverige.Träffar du på produkten så använd den inte utan be innehavaren lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på kartongens etikett.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska): A11/0056/18

 • Fyrverkerier - tre fristående raketer i kartong - Rocket Strike

  Produkt: Fristående raketer med namnet Rocket Strike, Jungle Strike, Destert Strike och Arctic Strike med modellbetecokningar E0006-01, E0006-02 respektive E0006-03. Raketerna ligger i en och samma kartong med namnet Rocke Strike på sidan och med bland annat märkningen ”0200-F2-0297”; EAN-koden 5703493004160 och ”Produktionsår 2014” på undersidan.

  Anmärkning: I RAPEX-listan v. 28 har tre fristående fyrverkeriraketer rapporterats. Raketerna uppges explodera på för låg höjd, under 8 meter, vilket gör att åskådare kan träffas av bitar av raketerna och få brännskador.

  Om anmälan

  • Danska myndigheter har anmält produkten under ”annan risknivå” (vilket är något lägre än en anmälan under ”produkt med allvarlig risk”) men har ändå beordrat att dessa produkter ska tas från marknaden.

  Produkten i Sverige

  Produkten är funnen i Danmark men har såvitt MSB vet inte sålts i Sverige. Träffar du på produkten så använd den inte utan be innehavaren lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige - vänligen informera dessutom MSB om var produkten köptes eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska): A11/0057/18

 • Gasapparater - bärbara gaskök från Campingaz

  Produkt: Två modeller av bärbara gaskök med integrerad gasolbehållare där gasbehållaren är från Campingaz.
  Gasköket Camp Bistro XL, modell Ref.: 2000030643 – BDII: 4010051192 med EAN-koden 3138522095857 respektive Camp Bistro XL Stopgaz, modell Ref.: 2000030644 – BDII: 4010051196  med EAN-koden 3138522095864.

  Anmärkning: I RAPEX-listan vecka 22, 2018 har två modeller av bärbara gaskök med integrerad gasbehållare från Campingaz rapporterats. 
  Köken har CE-märkts med hänvisning till en standard som inte längre får användas för denna typ av kök eftersom standarden inte ger tillräckligt skydd när man använder större tillagningskärl än avsett.

  Det har under de senaste åren hänt flera olyckor med denna produkttyp (platta bärbara gaskök av olika märken, just dessa behöver inte ha varit inblandade) när brukare har använt så stora tillagningskärl eller metallplattor så att de täckt locket under vilken gasbehållaren är fastsatt och hettat upp behållaren så att den exploderat och orsakat brand och brännskador. Just dessa kök har påträffats i Tyskland och tyska myndigheter har förbjudit tillverkaren att sälja produkten.

  Om anmälan

  • Just dessa kök har påträffats i Tyskland och tyska myndigheter har förbjudit tillverkaren att sälja produkten.

  Produkten i Sverige

  Om du har en av dessa produkter så sluta använda den och lämna tillbaka den till försäljningsstället eftersom den inte längre får bära CE-märket som visar att produkten överensstämmer med kraven i regelverket, vilket produkten ju inte gör.

  Meddela också MSB var du köpt produkten eller var den finns till försäljning.

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska): A11/0036/18

 • Fyrverkerismällare Dumbum från Klasek

  FyrverkerierProdukt: Fyrverkerismällare Dumbum från Klasek, modell P6B, batchnummer 1/16, EAN-koden 8595182430742.

  Anmärkning: I RAPEX-listan för vecka 19 har en fyrverkerismällare med namnet Dumbum modell P6B rapporterats ha för hög ljudnivå då den provades i Tjeckien.

  Såväl användare som publik kan få hörselskador.

  Om anmälan

  • Tjeckiska myndigheter har beordrat tillverkaren att ta produkter med detta batchnummer från marknaden.

  Produkten i Sverige

  Produkten är funnen i Tjeckien men har såvitt MSB vet inte sålts i Sverige. Träffar du på produkten så använd den inte utan be innehavaren lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Om den har sålts i Sverige informera dessutom MSB om var produkten har köpts eller finns till försäljning..

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska): A12/0658/18

 • Fyrverkerismällare Megattron från Privatex Pyro

  FyrverkerierProdukt: Fyrverkerismällare Megattron från Privatex Pyro. Namn på produkten är Megattron, modell numret 203 och EAN-kod 8 586007 9001707. Tillverkningsår uppges vara 2013 men produkterna är märkta 1395-F3-0158/2012.

  Anmärkning: I RAPEX-listan för vecka 10, 2018 har en fyrverkerismällare rapporterats ha alldeles för hög ljudnivå vilket kan orsaka hörselskador.

  Om anmälan

  • Myndigheterna i Tjeckien har beordrat att produkten inte får säljas.

  Produkten i Sverige

  Produkten, som säljs i en kartong som innehåller fyra pjäser, har påträffats i Tjeckien och i Slovakien men kan också ha sålts över nätet.

  MSB har inte funnit produkten i Sverige. Träffar du på produkten så använd den inte utan be innehavaren lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta tillverkaren vars namn står på produkten.

  Om den har inhandlats i Sverige informera dessutom MSB om var produkten har köpts eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska): A12/0354/18

 • Aerosolbehållare med snöspray från Nataluna

  FyrverkerierProdukt: Aerosolbehållare med snöspray från Nataluna.

  Anmärkning: I RAPEX-listan för vecka 7 har en aerosolbehållare med snöspray från Nataluna med mycket brandfarligt färgämne rapporterats.

  Produkten har i Italien visat sig sakna piktogram för både ”mycket brandfarligt” och ”irriterande” och får inte längre finnas på marknaden
  Produkten, som angetts vara för professionell användning men lätt kunnat nå privatpersoner, innehåller ett mycket brandfarligt färgämne och om innehållet tar eld kan användaren få brännskador. .

  Om anmälan

  • Myndigheter i Italien har förbjudit produkten.

  Produkten i Sverige

  Aerosolbehållaren har hittats i Italien och har såvitt MSB vet inte sålts i Sverige. Träffar du ändå på produkten så använd den inte utan be innehavaren informera MSB om var produkten har inhandlats eller finns till försäljning..

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska): A12/0220/18

 • Fyrverkeritårta Stormur från Union

  FyrverkerierProdukt: Fyrverkeritårtan Stormur, modell CF1601 med 30 skott av märke Union.

  Anmärkning: I RAPEX-listan för vecka 3, 2018 har en fyrverkeritårta med namn Stormur på Island visat sig vara instabil och kunna falla. Antändningsstubinen brinner också för hastigt.

  Sammantaget kan effekterna gå av för snabbt och effekterna kan skjutas ut nära marken, vilket kan orsaka svåra skador på användaren och på åskådare.

  Produkten i Sverige

  Produkten har sålts på Island men har såvitt MSB vet inte sålts i Sverige.

  Träffar du ändå på produkten så använd den inte utan be innehavaren informera MSB om var produkten har inhandlats eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska): A12/0060/18

 • Fyrverkeritårta Secret Gift

  FyrverkerierProdukt: Fyrverkeritårta Secret Gift med 25 skott av okänt märke men med modellbeteckning CF 1601.

  Anmärkning: I RAPEX-listan för vecka 3 har en fyrverkeritårta med namnet Secret Gift med 25 skott av okänt märke men med modellbeteckning CF 1601 visat sig ha för kort tid mellan antändning och effekt.

  Detta kan orsaka skador om användaren inte hinner undan. Myndigheterna på Island har därför beordrat importören att förstöra produkterna.

  Om anmälan

  • Myndigheterna på Island har därför beordrat importören att förstöra produkterna.

  Produkten i Sverige

  Produkten har sålts på Island men har såvitt MSB vet inte sålts i Sverige.

  Träffar du ändå på produkten så använd den inte utan be innehavaren informera MSB om var produkten har inhandlats eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska): A12/0059/18

 • Raket BPATA av märket PAKETA

  FyrverkerierProdukt: Raketen BPATA, modell P2950 av märket PAKETA, med koden 4606005729500.

  Anmärkning: I Rapex-listan för vecka 3 har en raket av märket PAKETA med namn BPATA har på Island visat sig vara instabil vid avskjutning.

  Detta kan medföra att den skjuter iväg i fel riktning och orsakar skador och brännskador. I några fall föll också brinnande delar från raketen.

  Om anmälan

  • Myndigheterna på Island har beordrat importören att förstöra produkterna.

  Produkten i Sverige

  Produkten har sålts på Island men har såvitt MSB vet inte sålts i Sverige.

  Träffar du på produkten så använd den inte utan informera MSB om var produkten har inhandlats eller finns till försäljning.

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska): A12/0058/18

 • Fyrverkeritårta Panic från Panda Feuerwerk

  FyrverkerierProdukt: Fyrverkeritårta Panic från Panda Feuerwerk, modell GP3062, batchnummer CE 1008-F2-69243516.

  Anmärkning: I Rapex-listan för vecka 3. 2018 har i Österrike en fyrverkeritårta med namn Panic från Panda Feuerwerk visat sig kunna välta vid avskjutning.
  Om det händer kan såväl användare som publik träffas av lågt flygande effekter med stor risk för skador. Dessutom är produktens ljudnivå för hög vilket kan orsaka hörselskador.

  Om anmälan

  • Myndigheterna i Österrike har beordrat distributören att återkalla produkten från konsument vilket innebär att produkten ska lämnas tillbaka och kunden ska få något i utbyte.

  Produkten i Sverige

  Produkten har sålts i Österrike men har såvitt MSB vet inte sålts i Sverige. Träffar du på produkten så använd den inte utan be innehavaren lämna tillbaka den till försäljningsstället eller kontakta importören vars namn står på produkten.

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska): A12/0048/18

 • Fyrverkeritårta Intense från J-Fireworks

  FyrverkerierProdukt: Fyrverkeritårta Intense från J-Fireworks, modell JF 1604-16. Det är en fyrverkeritårta av kategori F2 som kan användas av allmänheten.

  Anmärkning: I Rapex-listan för vecka , 2018 har en fyrverkeritårta med namn Intense från J-Fireworks, visat sig kunna välta vid avskjutning.

  Om det händer kan såväl användare som publik träffas av lågt flygande effekter med stor risk för skador.

  Produkten i Sverige

  Produkten, som har sålts i Danmark, har tagits bort från marknaden och har såvitt MSB vet inte sålts i Sverige.

  Träffar du på produkten så be användaren lämna tillbaka den till försäljningsstället eller se till att ha den väl förankrad vid avskjutning.

  Anmäl produkt

  Information i RAPEX (på engelska): A12/1882/17

Senast granskad: 3 augusti 2020

Till toppen av sidan