Till innehåll på sidan

Brexit påverkar dig som är importör eller distributör av produkter

Storbritanniens utträde ur EU innebär att du som är importör till EU eller distributör som köper in produkter från Storbritannien behöver förbereda dig.

Ännu är det oklart om det blir ett avtalslöst brexit eller om ett övergångsavtal kommer till stånd. Hur ett ordnat utträde påverkar dig som är importör till EU eller dig som är distributör och köper in produkter från Storbritannien vet vi ännu inte i detalj. Vad vi däremot vet är att ett avtalslöst utträde kommer att påverka dig som näringsidkare avsevärt.

Detta gäller vid en hård brexit, d.v.s. ett utträde utan övergångsavtal

Om du är tillverkare

 • Har du anlitat något anmält organ i Storbritannien för typkontroll av dina produkter, ska du antingen se till att typintyget förs över till något annat anmält organ inom EU eller anlita något annat anmält organ inom EU för en ny typkontroll.
 • Om du har anlitat något anmält organ i Storbritannien för produktionskontroll av dina produkter, ska du anlita något annat anmält organ inom EU för typkontroll i framtiden.
 • Om du inte har anlitat något anmält organ i Storbritannien för typkontroll eller produktionskontroll av dina produkter, behöver du inte göra något.

Om du är distributör

 • Distribuerar du en produkt som tillverkats i Storbritannien, ska du kontrollera om tillverkaren själv kommer att släppa ut produkten i Unionens marknad efter BREXIT. Om tillverkaren inte kommer att göra det, blir du importör av produkten och ska ta på dig en importörs ansvar enligt 5 kap. 6 - 11 §§ MSBFS 2015:6 Framför allt ska du se till att tillverkaren har utfärdat en EU-försäkran om överensstämmelse.
  5 kap. 6 - 11 §§ MSBFS 2015:6
 • För aktörer inom sektorn gasapparater är situationen likartad, men du som nu är distributör och blir importör kan läsa om vilket ansvar en importör av gasapparater har i artikel 9 i EU-förordning.
  2016/426 om anordningar för förbränning om gasformiga bränslen
 • För importörer av aerosolbehållare blir förändringen inte så stor eftersom det inte finns något krav på tredjepartskontroll i konstruktionsskedet. Vilket ansvar du som importör har kan du läsa i 3 § MSB:s föreskrifter, MSBFS 2018:1, om aerosolbehållare
  MSB:s föreskrifter, MSBFS 2018:1Det finns en mängd andra situationer du också kan bli berörd av, läs mer i informationen i länkarna nedan.

Information från Swedac

Konsekvenser vid ett eventuellt avtalslöst brexitInformation från regeringen

Brexit - Storbritanniens utträde ur EUEU:s produktlagstiftning

För dig som blir importör med mycket större ansvar än tidigare rekommenderar vi att du informerar dig om EU:s gällande produktlagstiftning och vilket ansvar du får.

Våra produktregler kan du läsa om på vår webbplats, men observera att andra myndigheter kan reglera andra faror på samma produkter i sina regelverk.

MSB:s produktreglerPå marknadskontrollrådets webbplats kan du se vilka andra svenska myndigheter som ansvarar för produktregler inom olika områden.

Produktlagstiftning på marknadskontrollrådets webbplatsDu kan läsa mer om ansvar för olika aktörer, på sidan finns också en länk till EU-kommissionens Blue Guide som beskriver EU:s produktlagstiftning.

Aktörernas ansvar

Senast granskad: 4 juni 2019

Till toppen av sidan