Till innehåll på sidan

Offentligt samråd för nya riskhanteringsplaner

Nedan listas de 25 områden där länsstyrelserna utarbetat nya eller reviderade riskhanteringsplaner. Riskhanteringsplanerna är eller kommer att vara ute på offentligt samråd under sommaren – hösten 2021.

Tabellen innehåller information om område, berörd länsstyrelse, tidpunkt för samrådet och länk till länsstyrelsen där handlingarna finns.

Område/ort Vattendistrikt
Länsstyrelse Samrådstid Länk till samråd Status
Haparanda Bottenviken Norrbottens län 1/8 - 30/9 Länsstyrelsen Norrbotten Samråd ej startat
Falun Bottenhavet Dalarnas län 10/3 - 31/5 Länsstyrelsen Dalarna Samråd avslutat
Uppsala Norra Östersjön Uppsala län 21/8 - Länsstyrelsen Uppsala Samråd ej startat
Stockholm Norra Östersjön Stockholms län 1/8 - 15/10 Länsstyrelsen Stockholm Samråd ej startat
Norrköping Södra Östersjön Östergötlands län 23/6 - 5/11 Länsstyrelsen Östergötland Preliminär samrådstid
Kalmar Södra Östersjön Kalmar län 15/6 - 1/10 Länsstyrelsen Kalmar Samråd ej startat
Karlskrona Södra Östersjön Blekinge län 28/6 - 26/9 Länsstyrelsen Blekinge Samråd ej startat
Karlshamn Södra Östersjön Blekinge län 28/6 - 26/9 Länsstyrelsen Blekinge Samråd ej startat
Kristianstad/Åhus Södra Östersjön Skåne län 27/8 - 1/11 Länsstyrelsen Skåne Samråd ej startat
Ystad Södra Östersjön Skåne län 27/8 - 1/11 Länsstyrelsen Skåne Samråd ej startat
Trelleborg Södra Östersjön Skåne län 27/8 - 1/11 Länsstyrelsen Skåne Samråd ej startat
Falsterbo/Höllviken Södra Östersjön Skåne län 27/8 - 1/11 Länsstyrelsen Skåne Samråd ej startat
Malmö Södra Östersjön Skåne län 27/8 - 1/11 Länsstyrelsen Skåne Samråd ej startat
Landskrona Södra Östersjön Skåne län 27/8 - 1/11 Länsstyrelsen Skåne Samråd ej startat
Helsingborg Södra Östersjön Skåne län 27/8 - 1/11 Länsstyrelsen Skåne Samråd ej startat
Halmstad Västerhavet Hallands län 11/5 - 15/9 Länsstyrelsen Halland Samråd pågår
Kungsbacka Västerhavet Hallands län 11/5 - 15/9 Länsstyrelsen Halland Samråd pågår
Borås Västerhavet Västra Götalands län 29/4 - 24/9 Länsstyrelsen Västra Götaland Samråd pågår
Alingsås Västerhavet Västra Götalands län 29/4 - 24/9 Länsstyrelsen Västra Götaland Samråd pågår
Göteborg Västerhavet Västra Götalands län 29/4 - 24/9 Länsstyrelsen Västra Götaland Samråd pågår
Stenungsund Västerhavet Västra Götalands län 29/4 - 24/9 Länsstyrelsen Västra Götaland Samråd pågår
Uddevalla Västerhavet Västra Götalands län 29/4 - 24/9 Länsstyrelsen Västra Götaland Samråd pågår
Karlstad Västerhavet Värmlands län 31/3 - 30/6 Länsstyrelsen Värmland Samråd pågår
Jönköping Södra Östersjön Jönköpings län 1/7 - Länsstyrelsen Jönköping Samråd ej startat
Örebro Norra Östersjön Örebro län 19/4 - 30/6 Länsstyrelsen Örebro Samråd pågår

 

Senast granskad: 4 juni 2021

Till toppen av sidan