Till innehåll på sidan

Rapporter och studier

Här finns rapporter och studier från Sveriges arbete med katastrofriskreduceringsarbete.
  • Översvämningsseminarier

    Hösten 2010 genomförde Nationell plattform för arbete med naturolyckor fyra seminarier om översvämningsproblematik. Seminarierna planerades och genomfördes tillsammans med länsstyrelserna och ett antal utvalda kommuner. Seminarier genomfördes i Piteå, Gävle, Stockholm och Göteborg.

    Medverkande myndigheter var Boverket, Livsmedelsverket, MSB, Naturvårdsverket, SMHI, Statens Geotekniska Institut och Sveriges geologiska Undersökning.

    Att hantera översvämningsproblematik

Senast granskad: 2 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan