Till innehåll på sidan

Katastrofriskreducering

MSB är sedan 2015 Sveriges kontaktpunkt och nationell samordnare för arbetet med Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, Sendairamverket. Ramverket syftar till att reducera riskerna för och minska konsekvenserna av olyckor och katastrofer.

Katastrofriskreducering handlar om det arbete som görs inom ramen för att öka kunskap om risker. Det handlar också om att reducera risknivåer, förebyggande arbete och arbetet man gör under och efter en olycka.

DRR står för Disaster Risk Reduction. Det är det engelska ordet för katastrofriskreducering,

Senast granskad: 21 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan