Till innehåll på sidan

Utveckling och studier

Telematik

Inom det internationella regelarbetet har det under många år pågått ett arbete för att undersöka möjligheterna att införa krav på telematiksystem i regelverken för transport av farligt gods på väg och järnväg. Rapporter från arbetsgruppsmöten och Joint-möten finns redovisade i Sammanställning av det internationella arbetet om telematik vid transport av farligt gods.

Sammanställning av det internationella arbetet inom området telematik–farligt gods

MSB deltar i arbetet och har under de senaste åren finansierat ett antal projekt och studier för att bidra i arbetet utifrån ett svenskt perspektiv.

Rapporterna presenteras i kronologisk ordning nedan:

 

Senast granskad: 19 augusti 2019

Kontakta

Till toppen av sidan