Till innehåll på sidan

Riktlinjer och checklistor

Här kan du hitta riktlinjer och checklistor om transport av farligt gods på väg och järnväg, som MSB eller andra myndigheter och organisationer har gett ut.

Riktlinjer

Här finner du riktlinjer för att fylla i certifikat om godkännande av fordon enligt 9.1.3 i ADR-S. Riktlinjerna vänder sig till ackrediterade besiktningsorgan.

Vägledning för att fylla i ADR-certifikat

Riktlinjer för utformning av strålskyddsprogram för transportörer av radioaktiva ämnen

För att förebygga främst långsiktiga men även akuta skador av radioaktiva ämnen på sin personal, ska företag som hanterar radioaktiva ämnen ha ett  strålskyddsprogram. Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram riktlinjer för strålskyddsprogrammet.

Genom att tillämpa riktlinjerna bör de doser som personal och allmänhet får kunna hållas på en rimligt låg nivå med hänsyn taget till såväl ekonomiska som sociala faktorer, utan att det innebär någon större ekonomisk eller administrativ börda för transportföretagen.

Riktlinjer för utformning av strålskyddsprogram för transportörer av radioaktiva ämnen

Industry guidelines for the security of the transport of dangerous goods by road

I ADR-S och RID-S finns regler om transportskydd och om att skyddsplaner ska upprättas vid transport av farligt gods med hög riskpotential.

De internationella branschorganisationerna AEGPL, AISE, CEFIC, CEPE, CLECAT, ECTA, EIGA, FEA, FECC, Fertilizers Europé, FIATA och IRU har gemensamt tagit fram en vägledning som kan användas som stöd när bestämmelserna om transportskydd och skyddsplan ska tillämpas.

Industry guidelines for the security of the transport of dangerous goods by road

Checklistor

För att underlätta efterlevnad och tillämpning av reglerna vid transport av farligt gods kan bland annat checklistor användas.

Senast granskad: 21 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan