Till innehåll på sidan

WP.15-möten

Här finns sammanfattning över förslag och rapporter från WP.15-möten

WP.15 är benämningen på FN:s arbetsgrupp för bestämmelser för transport av farligt gods på väg, ADR. Arbetsgruppen har möten två gånger per år och diskuterar då förslag till nya eller förändrade bestämmelser i ADR och fattar även beslut om detsamma.

Sammanställning med förslag till ändringar för ADR 2023

Här hittar du en svensk sammanställning över de dokument som hittills har publicerats på FN:s hemsida. Eventuella synpunkter kan mejlas till katarina.strom@msb.se senast den 3 november 2021.

Förslagen kan läsas i sin helhet på UNECE:s webbplats Gå gärna in där för att se nya dokument då sådana normalt sett publiceras ända fram till mötesstart (klicka då på fliken ”Informal documents”). Ni finner även länkar direkt till respektive dokument som finns i sammanställningen.

För att få en komplett bild av respektive dokument är det viktigt att även läsa de länkade dokumenten, samt eventuell bakgrundsdokument till vilka dessa hänvisar.

Dokumentsammanställning inför WP.15-möte 110 (pdf)UNECE:s webbplats

Senast granskad: 11 oktober 2021

Till toppen av sidan