Till innehåll på sidan

WP.15-möten

Här finns sammanfattning över förslag och rapporter från WP.15-möten

WP.15 är benämningen på FN:s arbetsgrupp för bestämmelser för transport av farligt gods på väg, ADR. Arbetsgruppen har möten två gånger per år och diskuterar då förslag till nya eller förändrade bestämmelser i ADR och fattar även beslut om detsamma.

Senast granskad: 20 november 2020

Till toppen av sidan