Till innehåll på sidan

Joint-möten

Här finns sammanfattning över förslag och rapporter från Joint-möten.

Joint-mötet är ett harmoniseringsmöte som hålls två gånger per år gällande gemensamma regler för transport av farligt gods, på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN).

De beslut som fattas vid detta möte är vägledande för de formella beslut som därefter fattas vid RID-Fachausschuß (Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods on Rail) och WP.15 (Working Party on the Transport of Dangerous Goods on Road).

Dessa möten är beslutande organ för reglerna för transport av farligt gods på järnväg (RID) respektive väg (ADR). När det gäller ADN har Sverige inte implementerat dessa bestämmelser utan tillämpar istället sjöreglerna (IMDG-koden) på inre vattenvägar.

Nästa möte

Nästa möte kommer att hållas i Bern den 18 - 22 mars 2019. 2-3 veckor innan mötet kommer vi att redovisa en lista över de förslag som kommer att diskuteras. Vi välkomnar alltid synpunkter och förslag på förbättringar i regelverken.

Rapporter från tidigare möten

Rapporter från harmoniseringsmöten (Joint) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN).

 

Senast granskad: 12 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan