Till innehåll på sidan

Skyltar vid transport av farligt gods

Transport av farligt gods

Beroende på vad som transporteras ska de orangefärgade skyltarna vara antingen onumrerade eller numrerade. Bestämmelserna finns i avsnitt 5.3.2 i ADR-S och RID-S.

En numrerade skylt visar två olika sifferkombinationer. Den övre sifferkombinationen, det så kallade farlighetsnumret, kan ha två eller tre siffror.

Den första siffran i det övre fältet visar vilken klass ämnet tillhör, men också den dominerade faran. Är andra siffran 0 har ämnet bara en farlig egenskap. Då den första och andra siffran är lika (fördubblad) innebär det i allmänhet en förstärkning av faran. Ett exempel är bensin med farlighetsnummer 33, som visar att bensin är brandfarligare än till exempel fotogen, som har farlighetsnummer 30.

Bokstaven "X" före siffrorna innebär att ämnet reagerar med vatten så att fara uppstår.
Siffrorna i det undre fältet är ämnets UN-nummer. Exemplet (1088) står för ämnet Acetal.

Transport av styckegods

På fordon som transporterar styckegods är skylten onumrerad. Skyltarna ska finnas fram och bak på transportenheten. Detta gäller även ett frånkopplat släp som står uppställt.

 

Senast granskad: 9 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan