Till innehåll på sidan

Internationellt arbete

Sjöfarten är i hög grad en global näringsgren som styrs av ett internationellt regelverk i syfte att förebygga olyckor och miljöskadliga utsläpp. Alla olyckor kan dock inte förebyggas och fartygsolyckor kan leda till omfattande föroreningar både till sjöss och på stränderna.

För en effektiv bekämpning av sådana utsläpp bedrivs flera internationella samarbeten i till exempel Norden, Östersjöregionen och Europa. Den internationella dimensionen ska vara integrerad i de hanterande aktörernas beredskapsarbete och är en förlängning av den nationella förmågan inom oljeskadeskyddet.

Tecknad bild på tre fartyg

Senast granskad: 26 augusti 2021

Till toppen av sidan