Detta avsnittet i vägledningen omfattar bland annat lokalisering av mellanlager och deponi, allmän beskrivning av markförhållanden, utformning och konstruktion av deponi, miljökontroll samt lite om la...